دوره 7، شماره 14 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 7 شماره 14 صفحات 101-110 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi aghbash F, Berg B. Nutrient Dynamics and Decomposition rate of Norway Spruce Needles in Stråsan and Lajim stands. ifej. 2019; 7 (14) :101-110
URL: http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-293-fa.html
قاسمی آقباش فرهاد، برگ بیورن. پویایی عناصر غذایی و نرخ تجزیه سوزن های نوئل (Picea abies Karst.) در رویشگاه های استراسان سوئد و لاجیم ایران. بوم شناسی جنگل های ایران (علمی- پژوهشی). 1398; 7 (14) :101-110

URL: http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-293-fa.html


دانشگاه ملایر
چکیده:   (409 مشاهده)
     تغییر رویشگاه منجر به بروز تفاوت­هایی در نرخ تجزیه و پویایی عناصر غذایی لاشبرگ­ها شده و اثرات زیادی بر عوامل کنترل­ کننده فرایند تجزیه دارد. در تحقیق حاضر نرخ تجزیه و پویایی عناصر غذایی سوزن­های نوئل در دو عرصه جنگل­کاری شده رویشگاه طبیعی و غیرطبیعی (استراسان سوئد و لاجیم ایران) به­مدت 363 روز ارزیابی شد. عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، منگنز و لیگنین براساس روش­های اندازه ­گیری استاندارد و همچنین متغیرهای حد نهایی، ضریب ثابت تجزیه و ظرفیت تولید هوموس از طریق روابط مربوط در هردو رویشگاه بررسی شد. غلظت­ های عناصر غذایی و لیگنین به­ طور مجزا در هر کشور و با استفاده از روش ­های اندازه­ گیری مشابه انجام گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت اولیه سوزن­ها، به­ غیر از کلسیم و منگنز، در رویشگاه لاجیم (غلظت­ های عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم به ­ترتیب 63/12، 23/1، 85/9 و 51/1 میلی­ گرم در گرم ) بهتر از استراسان (غلظت­ های کلسیم و منگنز به ­ترتیب 4/13 و 38/1 میلی­ گرم در گرم) بود. الگوی پویایی عناصر غذایی سوزن­ها در دو رویشگاه در طی مدت زمان مطالعه مشابه هم بوده ولی در روز 363 از نظر غلظت­ های منگنز و فسفر اختلافات معنی ­داری در سطح اطمینان 95 درصد بین دو رویشگاه مورد بررسی مشاهده شد. میزان وزن باقی­مانده در دو رویشگاه در پایان دوره انکوباسیون اختلاف معنی­داری نشان نداد (رویشگاه لاجیم و استراسان به­ترتیب 69/77 و 92/78 درصد). ضریب ثابت تجزیه و ظرفیت تولید هوموس در رویشگاه لاجیم (به­ ترتیب 24/0 درصد در روز و 66 بخش) بیشتر از رویشگاه استراسان (به­ترتیب 1/0 درصد در روز و 55 بخش)  بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در رویشگاه لاجیم غلظت ­های فسفر و منگنز و در رویشگاه استراسان نیز غلظت­های لیگنین، منیزیم و کلسیم پیش­ بینی کننده نرخ تجزیه سوزن­ها هستند. در کل نتایج این پژوهش نشان داد که گونه نوئل در رویشگاه لاجیم از نظر تجزیه و پویایی عناصر غذایی سوزن­ها در مقایسه با رویشگاه طبیعی خود موفق عمل کرده و از این نظر می ­تواند در پروژه­ های جنگل­ کاری عرصه­ های کوهستانی هیرکانی مورد استفاده قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1105 kb]   (146 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی جنگل
دریافت: 1397/11/8 | پذیرش: 1397/11/23 | انتشار: 1398/9/24

فهرست منابع
1. Berg, B. and R. Laskowski. 2006. Changes in substrate composition and rate regulating factors. In litter decomposition: a guide to carbon and nutrient turnover. Elsevier, London, 421 pp. [DOI:10.1016/S0065-2504(05)38004-4]
2. Berg, B. and C. McClaugherty. 2008. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
3. Berg, B. and C. McClaugherty. 2014. Plant litter: decomposition, humus formation, carbon sequestration. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
4. Berg, B., A. De Marco, M. Davey, B. Emmett, S. Hobbie, C. Liu, C. McClaugherty, L. Norell, M.B. Johansson, F. Rutigliano, L. Vesterdal and A. Virzo De Santo. 2010. Limit values for foliar litter decomposition - pine forests. Biogeochemistry, 100: 57-73. [DOI:10.1007/s10533-009-9404-y]
5. Berg, B., B. Erhagen, M.B. Johansson, L. Vesterdal, M. Faituri, P. Sanborn and M. Nilsson. 2013. Manganese dynamics in decomposing needle and leaf litter - a synthesis. Canadian Journal of Forest Research, 43: 1127-1136. [DOI:10.1139/cjfr-2013-0097]
6. Berg, B., K.T. Steffen and C. McClaugherty. 2007. Litter decomposition rate is dependent on litter Mn concentrations. Biogeochemistry, 82(1): 29-39. [DOI:10.1007/s10533-006-9050-6]
7. Cleveland, C.C., S. Reed, A. Keller, D. Nemergut, S. O'Neill, R. Ostertag and P. Vitousek. 2014. Litter quality versus soil microbial community controls over decomposition: a quantitative analysis. Oecologia, 174(1): 283-294. [DOI:10.1007/s00442-013-2758-9]
8. Cotrufo, M.F., M.D. Wallenstein., C.M. Boot, K. Denef and E. Paul. 2013. The Microbial Efficiency-Matrix Stabilization (MEMS) framework integrates plant litter decomposition with soil organic matter stabilization: Do labile plant inputs form stable soil organic matter? Global Change Biology, 19: 988-995. [DOI:10.1111/gcb.12113]
9. Datry, T., R. Corti, C. Claret and M. Philippe. 2011. Flow intermittence controls leaf litter breakdown in a French temporary alluvial river: the "drying memory". Aquatic Sciences, 73: 471-483. [DOI:10.1007/s00027-011-0193-8]
10. Delgado-Baquerizo, M., P. García-Palacios, R. Milla, A. Gallardo and F.T. Maestre. 2015. Soil characteristics determine soil carbon and nitrogen availability during leaf litter decomposition regardless of litter quality. Soil Biology and Biochemistry, 81: 134-142. [DOI:10.1016/j.soilbio.2014.11.009]
11. Eldhuset, T.D., O.J. Kjønaas and H. Lange. 2017. Decomposition rates and nutrient dynamics of Picea abies needles, twigs and fine roots after stem-only harvesting in eastern and western Norway. Plant Soil, 418: 357-375. [DOI:10.1007/s11104-017-3302-1]
12. Ferreiraa, V., J. Korichevab, J. Pozoc and A.S.M. Graçaa. 2016. A meta-analysis on the effects of changes in the composition of native forests on litter decomposition in streams. Forest Ecology and Management, 364: 27-38. [DOI:10.1016/j.foreco.2016.01.002]
13. Freschet, G. T., R. Aerts and J.H.C. Cornelissen. 2012. Multiple mechanisms for trait effects on litter decomposition: moving beyond home-field advantage with a new hypothesis. Journal of Ecology, 100 (3): 619-630. [DOI:10.1111/j.1365-2745.2011.01943.x]
14. Frey, S.D., E.T. Elliott, K. Paustian and G.A. Peterson. 2000. Fungal translocation as a mechanism for soil nitrogen inputs to surface residue decomposition in a no-tillage agro ecosystem. Soil Biology and Biochemistry, 32: 689-698. [DOI:10.1016/S0038-0717(99)00205-9]
15. Ghasemi Aghbash, F. and M. Zarafshar. 2018. Leaf litter Decomposition and Nutrient Dynamics of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.) in the Northern Zagros Forests (Case Study: Chahar Zabar forests of Kermanshah). Iranian Journal of Forest, 10(3): 347-359 (In Persian).
16. Ghasemi Aghbash, F., GH.A. Jalali, V. Hosseini, S.M. Hosseini and B. Berg. 2012. Nutrient dynamic of Norway spruce (Picea abies (L) Karst) litter mixed with litter of Beech (Fagus orientalis lipsky), Alder (Alnus subcordata C.A.Meyer) and Maple (Acer velutinum Boiss.) in pure Norway spruce plantation of Lajim site. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2): 286-298 (In Persian).
17. Ghasemi Aghbash, F., GH.A. Jalali, V. Hosseini and S.M. Hosseini. 2014. Assessment of Home -Field Advantage (HFA) of Litter Decomposition in Beech and Alder Sites and in Norway spruce Plantation of Lajim Region. Iranian Forests Ecology, 2(3): 13-25 (In Persian).
18. Gulis, V., V. Ferreira and M.A.S. Graça., 2006. Stimulation of leaf litter decomposition and associated fungi and invertebrates by moderate eutrophication: implications for stream assessment. Freshwa. Biol, 51: 1655-1669. [DOI:10.1111/j.1365-2427.2006.01615.x]
19. Klotzbücher, T., K. Kaiser, G. Guggenberger, C. Gatzek and K. Kalbitz. 2011. A new conceptual model for the fate of lignin in decomposing plant litter. Ecology, 92: 1052-1062. [DOI:10.1890/10-1307.1]
20. Lindahl, B.D., K. Ihrmark, J. Boberg, S. Trumbore, P. Högberg, J. Stenlid and R.D. Finlay. 2007. Spatial separation of litter decomposition and mycorrhizal nitrogen uptake in boreal forests, New Phytologist, 173: 611-620. [DOI:10.1111/j.1469-8137.2006.01936.x]
21. Manzoni, S., J.A. Trofymow, R.B. Jackson and A. Porporato. 2010. Stoichiometric controls on carbon, nitrogen and phosphorus dynamics in decomposing litter. Ecological Monographs, 80: 89-106. [DOI:10.1890/09-0179.1]
22. Parton, W., W.L. Silver, I.C. Burke., L. Grassens, M.E. Harmon, W.S. Currie, J.Y. King, E.C. Adair, L.A. Brandt and S.C. Hart., 2007. Global-scale similarities in nitrogen release patterns during long-term decomposition. Science, 315 (5810): 361-364. [DOI:10.1126/science.1134853]
23. Verne, I.K. 2017. Decomposition of Beech and Spruce Litter in Neighboring Beech and Spruce Forests. Master's Thesis, Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences, 29 pp.
24. Young, R.G., C.D. Matthaei and C.R. Townsend. 2008. Organic matter breakdown and ecosystem metabolism: functional indicators for assessing river ecosystem health. Journal of the North American Benthological Society, 27(3): 605-625. [DOI:10.1899/07-121.1]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb