راهنمای نگارش

به نام خدا
راهنمای نگارش و تدوین مقالات در
بوم ­شناسی جنگل­ های ایران

۱- اهداف

(۱) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه علوم جنگل، (۲) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه علوم جنگل و (۳) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم جنگل.
۲- موضوع مقالات
بوم­ شناسی جنگل، جنگل­ شناسی، جنگل­داری، اندازه ­گیری جنگل، مهندسی جنگل و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت حوزه­ های جنگلی ایران.
 ۳- شرایط بررسی مقالات
این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:
 • در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.
 • حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.
 • نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.
 • مقاله­ های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.
هیأت تحریریه بوم ­شناسی جنگل­ های ایران، رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان شرایط پذیرش مقاله ضروری می­داند:
بخش­های مختلف مقاله به ترتیب شامل ۱- عنوان، ۲- چکیده مبسوط فارسی، ۳- واژه‌های کلیدی، ۴- مقدمه، ۵- مواد و روش‌ها، ۶- نتایج و بحث، ۷- تشکر و قدردانی، ۸- منابع و ۹- چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.
 
نحوه نگارش مقالات فارسی در نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 1. فرم تعارض منافع
 2. فرم تعهدنامه
 3. مقاله با نام  نویسندگان
 4. مقاله بدون نام
صفحه مشخصات مقاله:
 علاوه بر وارد کردن اسامی و مشخصات تمام نویسندگان در سایت نشریه، یک
صفحه به‌صورت فایل word که شامل: اسامی نویسندگان، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آن‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و ایمیل و شناسه ارکید نویسنده مسئول باشد نیز به­ صورت جداگانه در زمان ارسال مقاله در سایت بارگذاری شود.
تذکر: در عنوان فایل بدون نام مقاله و داخل متن آن به هیچ عنوان نام نویسندگان مقاله درج نشود.
 فایل مقاله:
بخش­های مقاله: هر مقاله باید به ترتیب دارای عنوان، چکیده مبسوط فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و به زبان فارسی باشد و رفرنس‌ها فقط به‌صورت لاتین  و  چکیده مبسوط  انگلیسی درج شوند.
     چکیده مبسوط فارسی:
 • مقدمه و هدف
 • مواد و روش­ ها
 • یافته ­ها
 • نتیجه­ گیری
 • واژه­ های کلیدی
چکیده مبسوط انگلیسی(Extended Abstract) :
 • Title
 • Introduction and Objectives
 • Materials and Methods
 • Results
 • Conclusion
 • Keywords
واژه ­های کلیدیبرای واژه‌‌های کلیدی از کلمات به‌کار رفته در عنوان مقاله، استفاده نشود. حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش باشند. واژه ­های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به همان ترتیب واژه ­های کلیدی فارسی ذکر شوند.
مقدمه: بایستی شامل اطلاعات مربوط به سوابق کار، توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد. مقدمه دربرگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش­های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.
مواد و روش ­ها: بایستی به­طور مشخص و روشن بیان شود. اگر روش تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود. لازم است نام محل و یا مؤسسه انجام تحقیق به­ صورت واضح مشخص گردد. در مورد مقالات تحلیلی، نظری و مدل‌سازی در صورت لزوم می­توان زیر بخشی به نام "تئوری تحقیق" اضافه نمود. به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­های نمونه­ گیری، مواد و وسایل به کار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه­ گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.
نتایج و بحث: تمام نتایج کمَی و کیفی تحقیق با استناد به جداول، اشکال (نمودار، منحنی، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در این قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته ­های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.
نتیجه ­گیری:  ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات و مسائل مطروحه
تشکر و قدردانی: نویسنده(گان) مقاله می­توانند در این بخش از تأمین­کنندگان بودجه و کمک ­کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند.
شیوه نگارش مقاله
توجه اکید: دقت شود در صورت عدم تطابق هربخش از مقاله، با این شیوه ­نامه، مقاله برای بررسی در شورای دبیران طرح نخواهد شد. بدیهی است در صورت انطباق با قوانین نگارش، مقاله توسط شورای دبیران و سردبیر تخصصی مورد بررسی علمی و در صورت تأیید علمی، برای داوری ارسال خواهد شد. درصورتی‌که اصول بدیهی نگارش در مقاله رعایت نگردیده باشد، پیش از ارسال به داوری به نویسنده مسترد خواهد شد (به جدول ۱ مراجعه شود).
 
نکتۀ نگارشی راهنمای صفحه کلید
گذاشتن تشدید همیشه ضرورت ندارد مگر در جایی که موجب ابهام شود: معین/معیّن SHIFT+ب
تنوین (اً) = ًSHIFT+ض
آن همیشه جدا نوشته می‌شود مگر: آنها، آنجا، آنکه، بدان، آنچه، وانگهی
این همیشه جدا نوشته می‌شود مگر: اینها، اینجا، اینکه، بدین
چه جدا از کلمه پیش از خود نوشته می‌شود، مگر در: چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان
چه جدا از کلمه پس از خود نوشته می‌شود، مگر در: آنچه، چنانچه
حرکت‌گذاری تنها در حدی لازم است که احتمال بدخوانی و ابهام داده شود: عُرضه/عَرضه؛ حَرف/حِرَف SHIFT+ش/س/ی
که همیشه جدا نوشته می‌شود به جز در سه مورد: بلکه، اینکه، آنکه
می– نمی با رعایت نیم‌فاصله، همواره جدا نوشته می‌شوند.         نیم­فاصله (Ctrl+-)