فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مقایسه عملکرد الگوریتم‌های Fuzzy c-mean و K-Medoids در مدل‌سازی توزیع آتش‌سوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های سراوان، گیلان) - پذیرفته شده در 1399/7/7
دکتر شقایق ذوالقدری*، دکتر مهرداد قدس خواه دریایی، دکتر کامران نصیر احمدی، دکتر اسماعیل قجر
XML شناسایی و بومی سازی معیارها و شاخص های بوم گردی روستایی در نواحی جنگلی شمال ایران - پذیرفته شده در 1399/6/23
حسن جلیلی اصل*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، ساره حسینی
XML تأثیر رویشگاه بر ویژگی های خاک و ترسیب کربن در توده های دست کاشت صنوبر دلتوئیدس در ساری - پذیرفته شده در 1399/5/5
دکتر مسعود نادری*، دکتر علی کیالاشکی، دکتر رامین ویسی، دکتر علی شیخ الاسلامی، دکتر محیا تفضلی
XML مدل‌سازی نسبت تاجی درختان صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids Marsh) در جنگل‌کاری‌های استان گیلان - پذیرفته شده در 1399/5/26
ایرج حسن زاد ناورودی*، حسن قسمتی، مازیار رضوی
XML ارزیابی روش‌های بهره‌برداری بقایای چوبی حاصل از هرس درختان انگور به منظور کاربرد در صنایع تخته خرده چوب - پذیرفته شده در 1399/6/25
مهندس نجیبه گیلانی پور، دکتر اکبر نجفی*، دکتر رامین نقدی
XML بررسی سطح و تولید صنوبرکاری‌های شهرستان صومعه‌سرا با استفاده از داده‌های میدانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی - پذیرفته شده در 1399/4/15
دکتر فاطمه احمدلو*، آقا علیرضا رضایی، دکتر مهدی فرحپور، دکتر محسن کلاگری، خانم آمنه محرابی
XML ساختار روشنه‌ها و ارتباط آن با وضعیت زادآوری در جنگل‌های راش منطقه هفت‌خال ساری - پذیرفته شده در 1399/6/23
رمضانعلی اکبری مزدی، اسداله متاجی*، اصغر فلاح
XML تأثیر شیوه‌های جنگل‌شناسی بر ویژگی‌های ساختاری توده جنگلی و خصوصیات خاک در جنگل‌های راش‌ میان‌بند هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری الندان-ساری) - پذیرفته شده در 1399/7/19
اقای رضا لطفی*، اقای سید محمد حجتی، اقای محمدرضا پورمجیدیان، اقای کامبیز اسپهبدی
XML قابلیت گیاه‌پالایی منگنز و کروم پساب توسط ارغوان، توت سفید، زیتون تلخ و سرو خمره‌ای - پذیرفته شده در 1399/3/15
حمید جلیلوند*، بهاره سلاح ورزی، سید محمد حجتی، محمدرضا پورمجیدیان
XML ارزیابی شاخص هوموس (Humus Index) در رابطه با متغیر‌های پوشش جنگلی و گرادیان ارتفاعی - پذیرفته شده در 1399/4/8
آقای محمد بیرانوند، دکتر مسلم اکبری نیا*، دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، دکتر جواد قره چاهی، دکتر یحیی کوچ
XML برآورد تاج‌پوشش جنگل‌های زاگرس جنگل با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره Landsat 8 - پذیرفته شده در 1399/5/5
ناصح میری، دکتر علی‌اصغر درویش‌صفت*
XML سهم ذخیره‌ی کربن در اندام‌های مختلف اوکالیپتوس و آکاسیا در عرصه‌های پخش‌سیلاب ایستگاه کوثر و ارزش اقتصادی آن - پذیرفته شده در 1399/4/8
محمدجواد روستا*، کوکب عنایتی، سید مسعود سلیمانپور، کورش کمالی
XML بررسی تغییرات ترسیب کربن و برخی متغیرهای خاکی تیپ‌های جنگلی زاگرس میانی - پذیرفته شده در 1399/6/23
دکتر حمزه جعفری سرابی، دکتر بابک پیله ور*، دکتر کامبیز ابراری واجاری، دکتر سید محمد واعظ موسوی
XML مدل سازی برخی مشخصه های کمی جنگل با استفاده از خصوصیات توپوگرافی (مطالعه موردی: سری سه جنگل سنگده) - پذیرفته شده در 1398/12/19
سیدمهدی رضایی سنگدهی*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، هومن لطیفی
XML ساختار افقی و عمودی جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های هواره خول) - پذیرفته شده در 1399/5/5
دانشجوی دکتری سروش ذبیح اللهی، دکتر امید فتحی زاده*، کارشناسی ارشد عباس جمشیدی باختر، دکتر نقی شعبانیان، دکتر منوپهر نمیرانیان
XML بررسی تغییرات محتوی رطوبت خاک با مدل بیلان آبی در جنگل‌های دچار خشکیدگی بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل مله‌سیاه – ایلام) - پذیرفته شده در 1399/2/27
- ایاد اعظمی*، - احمد حسینی، - رضا سلیمانی، - ناصر ملکی
XML برآورد مشخصه تراکم توده با استفاده از شاخص‌های برآوردکننده‌ روش نمونه‌برداری بدون قطعه نمونه در جنگل‌های ارسباران - پذیرفته شده در 1399/3/7
دکتر رؤیا عابدی*، دکتر راهله استادهاشمی
XML تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه‌های چوبی با استفاده از تحلیل الگوی نقطه‌ای (منطقه موردمطالعه: جنگل چهل‌تن دهبکری، استان کرمان) - پذیرفته شده در 1399/1/9
میعاد پاکزاد*، تیمور رستمی شاهراجی، رضا ابراهیمی آتانی
XML بررسی صحت برآورد زیتوده روی‌زمینی درختان صنوبر کبوده (Populus alba L.) با استفاده معادلات آلومتریک - پذیرفته شده در 1398/9/16
آقای ابوذر حیدری صفری کوچی*، دکتر تیمور رستمی شاهراجی، دکتر رضا ابراهیمی آتانی، دکتر یعقوب ایران منش
XML تنوع گونه‌ای درختان و گیاهان کف جنگل در تیپ‌های جنگل راش (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) - پذیرفته شده در 1398/9/26
نرگس کاردگر، رامین رحمانی*، حبیب زارع، سمیه قربانی
XML تأثیر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید و تلقیح قارچ‌ بر ریشه‌زایی و صفات رویشی قلمه‌ نیمه‌خشبی فندق جنگلی (Corylus avellana L.) - پذیرفته شده در 1399/1/25
یونس رستمی کیا*، مسعود طبری کوچکسرایی، احمد اصغرزاده، احمد رحمانی
XML نقش دانش بومی در اشتغال، درآمد افراد محلی و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی از دیدگاه ساکنین منطقه واز، شهرستان نور - پذیرفته شده در 1399/1/15
فریدون آقاجان تبار، مسعود طبری کوچکسرایی*، جلال محمودی
XML مروری بر علل بوم‌شناختی پدیده زوال بلوط در جنگل‌های ایران - پذیرفته شده در 1398/9/20
مهدی پورهاشمی*، سیدمحمدمعین صادقی
XML مقایسه میزان ذخیره‌‌کربن و نیتروژن در خاک کاربری‌های جنگل دست‌کاشت، جنگل طبیعی و اراضی‌کشاورزی آبخیز دشت‌ارژن (استان فارس) - پذیرفته شده در 1398/11/27
دکتر مهرداد زرافشار، دکتر محمدجواد روستا*، دکتر محمد متینی زاده، دکتر سید کاظم بردبار، خانم کوکب عنایتی، دکتر یحیی کوچ، دکتر محمدرضا نگهدارصابر، آقا علیرضا عباسی
XML برآورد میزان زیتوده راش (Fagus orientalis L.) با روابط آلومتریک در توده‌های بهره‌برداری شده و شاهد (مطالعه موردی: سری 5 جنگل صفارود) - پذیرفته شده در 1398/8/29
دکتر امین خادمی*، دکتر مرتضی معدنی پور کرمانشاهی، دکتر بهروز کرد
XML ارزش‌گذاری اقتصادی خدمت تولید آب در بوم‌سازگان جنگلی (مطالعه موردی: حوزه‌آبخیز دارابکلا) - پذیرفته شده در 1398/9/10
خانم مریم پیری کیا*، آقا اصغر فلاح، آقا حمید امیرنژاد، آقا جهانگیر محمدی
XML تعیین ضریب شکل درخت پالونیا (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا گرگان - پذیرفته شده در 1398/11/13
جهانگیر محمدی*، ندا مسعودی، علی‌اکبر محمدعلی پورملکشاه
XML نقش بومشناختی ارتفاع از سطح دریا بر ویژگی‌های کمّی توده‌های بلوط سیاه (Quercus macranthera Fish.et Mey) در جنگل ارسباران - پذیرفته شده در 1399/2/18
مهندس میلاد صفری*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر احمد علیجانپور، مهندس محمدرضی الهیان
XML بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی اکوسیستم جنگلی در مقایسه با منطقه شهری - پذیرفته شده در 1399/5/12
دکتر رؤیا عابدی*، دکتر لادن کاظمی راد
XML ارزیابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط در واحدهای فیزیوگرافی و کاربری اراضی در استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 - پذیرفته شده در 1398/11/20
- محمدرضا جعفری*، - احمد حسینی، - شمس اله عسگری، علی نجفی فر
XML اولویت‌بندی سایت‌های منتخب جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری - پذیرفته شده در 1398/8/20
علی قمی، مسلم اکبری نیا*، سید محسن حسینی، محمد حسن طالبیان، هانس دیتر کناپ
XML اثر شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن بر مشخصه‌های خاک توده دست‌کاشت کاج رادیاتا (.Pinus radiata D. Don) - پذیرفته شده در 1398/9/3
حمید جلیلوند*، سیده اعظم نورایی، سید محمد حجتی، سید جلیل علوی
XML اثر رهاسازی کوتاه مدت و بلند مدت از زراعت بر ترکیب پوشش گیاهی و بانک بذر خاک و مقایسه با جنگل کمتر دست‌خورده در ناحیه رویشی زاگرس - پذیرفته شده در 1399/2/4
خانم نسیم زینلی، دکتر مهدی حیدری*، دکتر مسعود بازگیر، آقای مهرداد کهزادیان
XML مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی و میکروبی خاک در ارتباط با خشکیدگی درختان بلوط در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های زاگرس جنوبی - پذیرفته شده در 1399/2/4
حسن شاهرضایی، دکتر مرزبان فرامرزی، دکتر مهدی حیدری*، مرتضی پوررضا
XML بررسی میزان ظهور نهال حاصل از کاشت بذور گونه‌های درختی بلوط ایرانی، بنه و افرا کیکم در شرایط طبیعی جنگل‌های بلوط - پذیرفته شده در 1398/12/10
- احمد حسینی*، - مهدی پورهاشمی، - ایاد اعظمی
XML بررسی مدل های قطر و ارتفاع گونه راش در جنگل ناهمسال شمال ایران - پذیرفته شده در 1398/3/22
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات، دکتر سید علی حسینی یکانی
XML تاثیر کاربری های مختلف بر شاخص های نوین کیفیت خاک در منطقه البرز مرکزی - پذیرفته شده در 1398/3/5
دکتر یحیی کوچ*، مهندس سمیه احسانی
XML بررسی مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی(Lindi (Quercus brantii با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌های دشت برم استان فارس) - پذیرفته شده در 1398/4/12
محمدحسن ناصری*، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی
XML ارزیابی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر) - پذیرفته شده در 1399/6/23
دکتر محمد کریم معتمد*، دکتر فاطمه قربانی پیرعلیدهی
XML بررسی الگوی مکانی خصوصیات شیمیایی خاک جنگل تحت تأثیرحضور دام با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: جنگل بندپی شرقی) - پذیرفته شده در 1398/3/26
خانم روجا ملازاده گنجی*، دکتر سید محمد حجتی، دکتر مرتضی مدنی پور
XML بررسی نقش گونه‌های درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در سنندج) - پذیرفته شده در 1398/2/21
خانم جاهده تکیه خواه، دکتر سید محسن حسینی، دکتر غلامعلی جلالی*، دکتر سید جلیل علوی، دکتر سید عباس اسماعیلی
XML ارزیابی مدل های مختلف غیرخطی قطر-ارتفاع ممرز در توده های جنگلی ناهمسال (مطالعه موردی: جنگل رضاییان) - پذیرفته شده در 1397/12/1
انوشیروان عالمی*، جعفر اولادی، اصغر فلاح، یاسر مقصودی
XML ریزازدیادی گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill.)تحت تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ای - پذیرفته شده در 1397/12/18
مهرسده تفضلی*، سید محمد حسینی نصر، حمید جلیلوند، محیا تفضلی
XML پراکنش ساختاری توده‌های آمیخته تحت تأثیر عامل‌های شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران به روش رج‌بندی (مطالعه موردی: حوزه کلیبرچای وسطی) - پذیرفته شده در 1398/4/18
مهندس میلاد صفری*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر احمد علیجانپور، مهندس محمدرضی الهیان
XML بررسی تغییرات فنولوژیL. Robinia pesudoacacia با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیل کمی - پذیرفته شده در 1398/11/20
زهرا جعفزی*، سید حمید متین خواه
XML بررسی دقت مساحی با پهپاد بدون نقاط کنترل زمینی، RTK و PPK نسبت به GPSهای دستی رایج طرح های جنگلداری - پذیرفته شده در 1398/4/23
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر جعفر اولادی، دکتر حسن اکبری، دکتر محمدرضا سراجیان
XML معیارها و شاخص‌های انتخاب گونه برای جنگل‌های دست‌کاشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک صنعتی - پذیرفته شده و در حال طی مراحل انتشار در 1397/10/26
بختیاری سیاوش بختیاروند*، نبی الله یارعلی، بیت الله محمودی
XML بررسی قابلیت روش زمین آمار کریجینگ در پهنه‌بندی حجم سرپای جنگل (پژوهش موردی: منطقه هفتخال) - پذیرفته شده در 1398/7/28
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر اصغر فلاح، دکتر مریم نیک نژاد، آقا محمد حجازیان، دکتر سیاوش کلبی
XML طبقه ‌بندی مناطق دارای قابلیت عبور جاده جنگلی در منطقه حفاظت‌ شده ارسباران - پذیرفته شده در 1399/5/6
دکتر منیژه طالبی*، دکتر باریس مجنونیان، دکتر مجید مخدوم، دکتر احسان عبدی، دکتر محمود امید
XML تأثیر اندازه روشنه بر کمیت و کیفیت زادآوری گونه راش شرقی در جنگل الندان ساری - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در 1397/6/3
مهندس محمد حسن دادخواه، دکتر محمدرضا پورمجیدیان*، اصغر فلاح، دکتر محمد امینی
XML بررسی روشهای نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) - منتشرشده در 1396/8/23
دکتر رضاحسین حیدری*، خانم محبوبه غلامی، دکتر سیدمحمد معصومی
XML بررسی پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس نهال‌های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان - منتشرشده در 1396/6/14
عبداله رستم آبادی*، حمید جلیلوند، قربانعلی نعمت زاده، مسعود گودرزی، احسان صیاد
XML ویژگی‌های ساختاری روشنه‌ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده‌های راش در جنگل‌های اسالم - منتشرشده در 1396/9/13
زینب پورقلی*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر خسرو ثاقب طالبی، دکتر فرشاد کیوان بهجو
XML مقایسه تغییرات پرولین، آنتوسیانین، لیگنین و برخی از شاخص‌های فتوسنتزی در نتیجه ایجاد گال در جنگل‌های زاگرس میانی - منتشرشده در 1396/10/23
شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، ضیاءالدین باده یان، زینب بارانی بیرانوند
XML بررسی مقایسه ای جنگلکاری های چنار و کبوده در مجاورت سد زاینده رود اصفهان - منتشرشده در 1396/5/30
بهمن کیانی*، حسین نادی
XML ارزیابی مکانی ویژگی‌های ساختاری جنگل در جنگل‌های زاگرس (جنگلهای گهواره، کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/6/19
زهرا احمدیان، شایسته غلامی*، احسان صیاد، مجتبی تاسه
XML بررسی ویژگیهای مورفولوژیک درختان کهنسال در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای استان ایلام) - منتشرشده در 1396/11/16
- احمد حسینی*، - ایاد اعظمی
XML تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف پس از آتش-سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های پاوه) - منتشرشده در 1396/10/23
دانش آموخته کارشناسی ارشد مصطفی صادقی فر، دکتر مرتضی پوررضا، دکتر علی بهشتی آل آقا*
XML فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران - منتشرشده در 1396/8/23
صالح سخاوت، امید اسماعیل زاده*، حامد اسدی
XML برآورد میزان زیتوده و ذخیره کربن روی زمینی در جنگلکاری شهری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای - منتشرشده در 1396/9/4
حسین میررجبی*، جعفر اولادی، اسدالله متاجی
XML ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام) - منتشرشده در 1396/8/23
علی رستمی*، زهرا شیخی
XML اثر تناوب بهره‌برداری سقز بر زادآوری طبیعی درختان بنه - منتشرشده در 1396/7/4
دکتر علی مهدوی*، طاهر کرمی، دکتر رضا اخوان
XML تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه های کمی و کیفی گونه پلت (مطالعه موردی: سری برنجستانک) - منتشرشده در 1396/6/11
سید مصطفی مسلمی سید محله*، علی کیالاشکی، هاتف پری نژاد، سیده کوثر حمیدی
XML تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی : بخش جوجاده جنگل فریم) - منتشرشده در 1395/12/23
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات
XML تعیین ارزش‌های آستانه در سیاست‌گذاری سامانه عرفی کلگچی، منطقه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری - پذیرفته شده در 1397/10/30
م مجتبی ایمانی راستابی، ح حمید جلیلوند*، م مهدی زندبصیری
XML ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی (منطقه مورد مطالعه: حفاظت شده دنا) - منتشرشده در 1395/12/23
بهمن امیراحمدی، رقیه ذوالفقاری*، محمدرضا میرزایی
XML واکنش‌های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش‌تیمار بذر، خراش‌دهی و تیمارهای شیمیایی - منتشرشده در 1396/4/18
میلاد چراغی، جواد عرفانی مقدم*، علی اشرف مهرابی
XML مدلسازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی‌توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره - منتشرشده در 1395/10/19
آقای علی افرونده، آقای بهمن کیانی*، آقای پدرام عطارد
XML مقایسه عناصر غذایی پر مصرف خاک در توده‌های جنگل‌کاری در مرکز بذر جنگلی خزر - منتشرشده در 1396/5/23
خانم معصومه سلیمانی رحیم آبادی*، دكتر مسلم اکبری نیا، دكتر یحیی کوچ
XML اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز - منتشرشده در 1396/1/21
خانم شهره کاظمی، دکتر سید محمد حجتی*، دکتر اصغر فلاح، مهندس کامبیز براری
XML اثرات بوم شناختی جاده های جنگلی بر برخی متغیرهای رویشی و خاکی ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی Amygdalusscoparia Spach)) بخش زرین آباد دهلران - منتشرشده در 1395/10/5
مهندس بتول ملکی، دکتر فرهاد قاسمی آقباش*
XML مقایسه اثر دما و تابش بر رشد قطری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در محدوده جنگلی آستارا با استفاده از روش گاهشناسی درختی - منتشرشده در 1394/11/14
بفرین معروفی اقدم*، جواد ترکمن، مهرداد قدس خواه، سرخوش کرم زاده، مرضیه احمدی
XML انتخاب بافت گیاهی مناسب و شرایط بهینه نگهداری آن جهت مطالعات آنزیمی روی پایه‌های پلت (Acer velutinum Boiss.) - منتشرشده در 1395/8/19
مجید الدغی*، کامبیز اسپهبدی، اعظم سلیمی، رقیه خاکسار
XML ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba وPopulus nigra به‌منظور معرفی صفات مرتبط با تولید - منتشرشده در 1394/9/9
افروز علی محمدی*، فرهاد اسدی، سیدرضا طبایی عقدایی
XML برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD - منتشرشده در 1395/10/19
مهندس وحید میرزایی زاده، مهندس مریم نیک نژاد*، دکتر سید محمد حجتی
XML ارتباط ماکروفون خاک با گونه‌های درختی گز و پده در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان - منتشرشده در 1394/1/31
محمدرضا عسکرپور، دکتر احسان صیاد*، حمید طالشی
XML مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای دوایر سالیانه کاج بروسیا Pinus brutia در استان لرستان - منتشرشده در 1394/5/5
خانم عصمت اوستاخ، آقای جواد سوسنی*، آقای بابک پیله ور، خانم لادن پورسرتیپ، خانم سمانه موسوی
XML بررسی رابطه کمی وکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ‌های مختلف راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سوردار انارستان مازندران) - منتشرشده در 1393/11/11
دکتر علیرضا اسلامی*، آقای فرهنگ جعفری، آقای مجید حسنی
XML استفاده از (AHP) و (TOPSIS) در انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل‌کاری در جنگل‌های زاگرس جنوبی - منتشرشده در 1394/5/5
مریم فضل الهی محمدی، اکبر نجفی، اعظم سلیمانی*، اصغر سپهوند
XML کاربرد مدل تلفیقی سلو‌‌ل‌های ‌خودکار و زنجیرۀ مارکوف در شبیه‌سازی الگوی مکانی- زمانی تغییر پوشش جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی – استان ایلام) - منتشرشده در 1393/11/11
وحید میرزایی‌زاده، علی مهدوی*، عبدالعلی کرمشاهی، علی اکبر جعفرزاده
XML جداسازی و شناسایی عامل بیماری لکه قیری درختان افرا پلت در جنگل آموزشی و پژهشی دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1393/2/10
شهرام مهدی کرمی*، محمدرضا کاوسی، اکرم احمدی
XML ارزیابی چندمعیاره اراضی به منظور توسعه طبیعت گردی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد، لرستان) - منتشرشده در 1393/1/18
علی مهدوی، مریم نیک نژاد*، امید کرمی
XML تأثیر اندازه روشنه‌های حاصل از برش تک‌گزینی بر‌ تنوع گونه‌های علفی در جنگلهای کوهستانی شمال کشور، مطالعه موردی: راشستانهای لومیر اسالم - منتشرشده در 1393/2/14
خانم نازنین همرنگ*، دکتر حسن پوربابائی، دکتر مهرداد نیکوی
XML بررسی تاثیر برخی عوامل اکولوژیک بر گسترش رویشگاه های گونه "مورد" در استان لرستان - منتشرشده در 1392/11/27
خانم زهرا میرآزادی، دکتر بابک پیله ور*
XML اثر پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه زنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) - منتشرشده در 1393/6/4
مسعود طبری کوچکسرایی*، ناصر نوروزی هارونی
XML ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاههای راش، توسکا و توده دست‌کاشت نوئل منطقه لاجیم. - منتشرشده در 1393/2/7
دکتر فرهاد قاسمی آقباش*، دکتر غلامعلی جلالی، دکتر وحید حسینی، دکتر محسن حسینی
XML بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های کاج سیاه، کاج تهران و سرو نقره‌ای - منتشرشده در 1393/6/4
سمیه حسینی، وحید حسینی*
XML بررسی برازش مشخصه های رویشی درختان بلوط (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)با مدلهای توزیع احتمال (مطالعه موردی: جنگلهای سیاهکش استان گیلان) - منتشرشده در 1393/6/4
میر مظفر فلاح چای*
XML بررسی اکولوژیک گونه داغداغان در جنگلهای غرب گیلان، ( مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان) - منتشرشده در 1394/5/4
حسن پوربابائی*، جواد صادق کوهستانی، محمد نقی عادل
XML مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشت خالص و آمیخته‌ی صنوبر و بادام زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء) - منتشرشده در 1396/6/19
آرزو صادقی، علی صالحی*، عبدالله موسوی
XML اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک - منتشرشده در 1392/4/11
دکتر یحیی کوچ*، دکتر سید محسن حسینی، دکتر جهانگرد محمدی
XML نوع پرستار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: پارک ملی خجیر) - منتشرشده در 1392/6/2
جلال باقری، علی صالحی*، کامبیز طاهری آبکنار
XML بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری 2 - منتشرشده در 1393/4/10
رامین نقدی*، مهدی حیدری
XML مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران - منتشرشده در 1392/6/2
پریسا پناهی*، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد
XML تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص‌های مهم توده‌های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان - منتشرشده در 1392/3/11
دکتر ایرج حسن زاد ناورودی*، مهندس سیدحسین سیدزاده
XML تعیین رویش حجمی توده‎های جنگل در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1392/6/2
نیشتمان حاتمی*، حشمت االه حیدری
XML برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازی رگرسیونی - منتشرشده در 1395/8/26
سعید نبوی*، فرشاد کیوان بهجو
XML بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم - منتشرشده در 1392/3/1
مهرداد نیکوی*، رامین نقدی، بهزاد بخشنده، حمید عموزاده
XML مدلسازی تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقتصادی- اجتماعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه جنگلی کاکارضای خرم آباد) - منتشرشده در 1393/8/21
الهام مسروری*، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، جواد سوسنی
XML بررسی ویژگی‌های درختان جنگلی میزبان قارچ‌های طاقچه‌ای در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان - منتشرشده در 1392/3/1
مهندس محمد رستمیان*، دکتر محمد رضا کاوسی، دکتر شعبان شتایی، مهندس علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb