فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مدل سازی برخی مشخصه های کمی جنگل با استفاده از خصوصیات توپوگرافی (مطالعه موردی: سری سه جنگل سنگده) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
سیدمهدی رضایی سنگدهی*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، هومن لطیفی
XML ارزیابی شاخص‌های تنوع بتا در شناسایی اختلافات ترکیب پوشش گیاهی جوامع گیاهی شمشاد (Buxus hyrcana Pojark) در جنگل‌های هیرکانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۷
سیده فاطمه حسینی، حامد اسدی*، حمید جلیلوند، امید اسماعیل زاده
XML تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه‌های چوبی با استفاده از تحلیل الگوی نقطه‌ای (منطقه موردمطالعه: جنگل چهل‌تن دهبکری، استان کرمان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۹
میعاد پاکزاد*، تیمور رستمی شاهراجی، رضا ابراهیمی آتانی
XML بررسی صحت برآورد زیتوده روی‌زمینی درختان صنوبر کبوده (Populus alba L.) با استفاده معادلات آلومتریک - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۱۶
آقای ابوذر حیدری صفری کوچی*، دکتر تیمور رستمی شاهراجی، دکتر رضا ابراهیمی آتانی، دکتر یعقوب ایران منش
XML تنوع گونه‌ای درختان و گیاهان کف جنگل در تیپ‌های جنگل راش (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۲۶
نرگس کاردگر، رامین رحمانی*، حبیب زارع، سمیه قربانی
XML نقش دانش بومی در اشتغال، درآمد افراد محلی و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی از دیدگاه ساکنین منطقه واز، شهرستان نور - پذیرفته شده در ۱۳۹۹/۱/۱۵
فریدون آقاجان تبار، مسعود طبری کوچکسرایی*، جلال محمودی
XML مروری بر علل بوم‌شناختی پدیده زوال بلوط در جنگل‌های ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۲۰
مهدی پورهاشمی*، سیدمحمدمعین صادقی
XML مقایسه میزان ذخیره‌‌کربن و نیتروژن در خاک کاربری‌های جنگل دست‌کاشت، جنگل طبیعی و اراضی‌کشاورزی آبخیز دشت‌ارژن (استان فارس) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
دکتر مهرداد زرافشار، دکتر محمدجواد روستا*، دکتر محمد متینی زاده، دکتر سید کاظم بردبار، خانم کوکب عنایتی، دکتر یحیی کوچ، دکتر محمدرضا نگهدارصابر، آقا علیرضا عباسی
XML برآورد میزان زیتوده راش (Fagus orientalis L.) با روابط آلومتریک در توده‌های بهره‌برداری شده و شاهد (مطالعه موردی: سری 5 جنگل صفارود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۹
دکتر امین خادمی*، دکتر مرتضی معدنی پور کرمانشاهی، دکتر بهروز کرد
XML ارزش‌گذاری اقتصادی خدمت تولید آب در بوم‌سازگان جنگلی (مطالعه موردی: حوزه‌آبخیز دارابکلا) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۱۰
خانم مریم پیری کیا*، آقا اصغر فلاح، آقا حمید امیرنژاد، آقا جهانگیر محمدی
XML تعیین ضریب شکل درخت پالونیا (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا گرگان - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
جهانگیر محمدی*، ندا مسعودی، علی‌اکبر محمدعلی پورملکشاه
XML ارزیابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط در واحدهای فیزیوگرافی و کاربری اراضی در استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
- محمدرضا جعفری*، - احمد حسینی، - شمس اله عسگری، علی نجفی فر
XML اولویت‌بندی سایت‌های منتخب جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۰
علی قمی، مسلم اکبری نیا*، سید محسن حسینی، محمد حسن طالبیان، هانس دیتر کناپ
XML اثر شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن بر مشخصه‌های خاک توده دست‌کاشت کاج رادیاتا (.Pinus radiata D. Don) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۳
حمید جلیلوند*، سیده اعظم نورایی، سید محمد حجتی، سید جلیل علوی
XML بررسی میزان ظهور نهال حاصل از کاشت بذور گونه‌های درختی بلوط ایرانی، بنه و افرا کیکم در شرایط طبیعی جنگل‌های بلوط - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
- احمد حسینی*، - مهدی پورهاشمی، - ایاد اعظمی
XML بررسی مدل های قطر و ارتفاع گونه راش در جنگل ناهمسال شمال ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۲۲
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات، دکتر سید علی حسینی یکانی
XML ارزیابی روش‌های مختلف تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل کلخانی در کوهدشت لرستان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۶
سیده حدیث مهدی زاده، علی رستمی*
XML تاثیر کاربری های مختلف بر شاخص های نوین کیفیت خاک در منطقه البرز مرکزی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۵
دکتر یحیی کوچ*، مهندس سمیه احسانی
XML بررسی مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی(Lindi (Quercus brantii با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌های دشت برم استان فارس) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱۲
محمدحسن ناصری*، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی
XML بررسی الگوی مکانی خصوصیات شیمیایی خاک جنگل تحت تأثیرحضور دام با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: جنگل بندپی شرقی) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۲۶
خانم روجا ملازاده گنجی*، دکتر سید محمد حجتی، دکتر مرتضی مدنی پور
XML شبیه سازی زمان و هزینه ساخت جاده های جنگلی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۳
دکتر ایمان پژوهان، دکتر امید فتحی زاده، دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی، دکتر جواد وحیدی، دکتر اکبر نجفی*
XML رابطه تغییرات ارتفاع از سطح دریا و پهنای حلقه‌های رویشی جنس ارس مطالعه موردی : رویشگاه‌های ارس شمال استان کرمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۶/۱۷
دکتر قاسم عزیزی*، دکتر ایان رابرتسون، دکتر مصطفی کریمی، آقای محمدمهدی آبادیجو راوری
XML مقایسه وضعیت کمی و کیفی توده و خاک جنگل‌کاری‌های بلندمازو و کاج تدا در استان گیلان (مطالعه‌ موردی؛ سری یک توتکی- حوضه 25 شن‌رود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
حسن رحمتی، تیمور رستمی شاهراجی، علی صالحی
XML مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خشکیدگی بلوط ایرانی (Quercus brantii ) در استان ایلام - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۱۸
مهناز کرمیان*، جواد میرزایی
XML پیامد آتش‌سوزی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط منطقه بدره- استان ایلام - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۵
خانم زینب ریاحی، دکتر مسعود بازگیر*، دکتر فاطمه ولی زاده کاخکی، دکتر محمود رستمی نیا
XML بررسی نقش گونه‌های درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در سنندج) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
خانم جاهده تکیه خواه، دکتر سید محسن حسینی، دکتر غلامعلی جلالی*، دکتر سید جلیل علوی، دکتر سید عباس اسماعیلی
XML ارزیابی مدل های مختلف غیرخطی قطر-ارتفاع ممرز در توده های جنگلی ناهمسال (مطالعه موردی: جنگل رضاییان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱
انوشیروان عالمی*، جعفر اولادی، اصغر فلاح، یاسر مقصودی
XML ریزازدیادی گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill.)تحت تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
مهرسده تفضلی*، سید محمد حسینی نصر، حمید جلیلوند، محیا تفضلی
XML اثر گونه درختی همراه بر کیفیت لاشبرگ و فعالیت آنزیمی خاک در یک جنگل پهن‌برگ خزری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۳
کتایون حق وردی*، بهناز صمدزاده، یحیی کوچ
XML پراکنش ساختاری توده‌های آمیخته تحت تأثیر عامل‌های شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران به روش رج‌بندی (مطالعه موردی: حوزه کلیبرچای وسطی) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱۸
مهندس میلاد صفری*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر احمد علیجانپور، مهندس محمدرضی الهیان
XML بررسی تغییرات فنولوژیL. Robinia pesudoacacia با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیل کمی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
زهرا جعفزی*، سید حمید متین خواه
XML بررسی کمی و کیفی گونه‌های مختلف بید در استان چهارمحال و بختیاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
آقای محمود طالبی*، دکتر یعقوب ایران منش، دکتر حسن جهانبازی، آقای حسین محمدی، خانم زینب قلی پور
XML ارزیابی پارامترهای رویشی در جنگل‌کاری‌های اکالیپتوس و کهور پاکستانی و تأثیر آمیختگی بر پارامترهای رویشی و خصوصیات خاک منطقه (مطالعه موردی: پارک جنگلی لاله دزفول) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مهندس گلشن رضوی، دکتر اصغر فلاح*، دکتر سید محمد حجتی
XML ارزیابی بوم شناختی دو شیوه تنک کردن سوییسی و دانمارکی در جنگلکاری کاج بروسیا (مطالعه موردی: منطقه نکا - استان مازندران) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۵
آقای شیرزاد محمدنژاد کیاسری*، آقای خسرو ثاقب طالبی، آقای رامین رحمانی
XML مؤلفه‌های رویشی گونه دغدغک (Boiss Colutea persica ) در ارتباط با عامل های فیزیوگرافی و خاک در استان اردبیل (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱/۱۹
یونس رستمی کیا*، محمد فتاحی، کیومرث سفیدی
XML پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) با استفاده از مدل‌سازی ترکیبی در جنگل‌های هیرکانی ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
آقا حمید طالشی، دکتر سید غلامعلی جلالی*، دکتر سید جلیل علوی، دکتر سید محسن حسینی، دکتر بابک نعیمی
XML تعیین سن بهینه بهره‌برداری جنگل‌کاری صنوبر (Populus deltoides) با توجه به ارزش ترسیب کربن - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱۳
خانم طوبی عابدی*، آقای دکتر سلیمان محمدی لیمائی، آقای دکتر امیراسلام بنیاد، آقای دکتر جواد ترکمن
XML برآورد و تهیه نقشه پراکنش مکانی تخریب در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان ایلام، استان ایلام) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
- محمدرضا جعفری*، - احمد حسینی، - جعفر حسین زاده
XML بررسی دقت مساحی با پهپاد بدون نقاط کنترل زمینی، RTK و PPK نسبت به GPSهای دستی رایج طرح های جنگلداری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۲۳
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر جعفر اولادی، دکتر حسن اکبری، دکتر محمدرضا سراجیان
XML معیارها و شاخص‌های انتخاب گونه برای جنگل‌های دست‌کاشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک صنعتی - پذیرفته شده و در حال طی مراحل انتشار در ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
بختیاری سیاوش بختیاروند*، نبی الله یارعلی، بیت الله محمودی
XML بررسی قابلیت روش زمین آمار کریجینگ در پهنه‌بندی حجم سرپای جنگل (پژوهش موردی: منطقه هفتخال) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۷/۲۸
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر اصغر فلاح، دکتر مریم نیک نژاد، آقا محمد حجازیان، دکتر سیاوش کلبی
XML تأثیر اندازه روشنه بر کمیت و کیفیت زادآوری گونه راش شرقی در جنگل الندان ساری - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در ۱۳۹۷/۶/۳
مهندس محمد حسن دادخواه، دکتر محمدرضا پورمجیدیان*، اصغر فلاح، دکتر محمد امینی
XML بررسی روشهای نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۳
دکتر رضاحسین حیدری*، خانم محبوبه غلامی، دکتر سیدمحمد معصومی
XML بررسی پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس نهال‌های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۴
عبداله رستم آبادی*، حمید جلیلوند، قربانعلی نعمت زاده، مسعود گودرزی، احسان صیاد
XML ویژگی‌های ساختاری روشنه‌ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده‌های راش در جنگل‌های اسالم - منتشرشده در ۱۳۹۶/۹/۱۳
زینب پورقلی*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر خسرو ثاقب طالبی، دکتر فرشاد کیوان بهجو
XML مقایسه تغییرات پرولین، آنتوسیانین، لیگنین و برخی از شاخص‌های فتوسنتزی در نتیجه ایجاد گال در جنگل‌های زاگرس میانی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، ضیاءالدین باده یان، زینب بارانی بیرانوند
XML بررسی مقایسه ای جنگلکاری های چنار و کبوده در مجاورت سد زاینده رود اصفهان - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۳۰
بهمن کیانی*، حسین نادی
XML ارزیابی مکانی ویژگی‌های ساختاری جنگل در جنگل‌های زاگرس (جنگلهای گهواره، کرمانشاه) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۹
زهرا احمدیان، شایسته غلامی*، احسان صیاد، مجتبی تاسه
XML بررسی ویژگیهای مورفولوژیک درختان کهنسال در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
- احمد حسینی*، - ایاد اعظمی
XML تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف پس از آتش-سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های پاوه) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
دانش آموخته کارشناسی ارشد مصطفی صادقی فر، دکتر مرتضی پوررضا، دکتر علی بهشتی آل آقا*
XML فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۳
صالح سخاوت، امید اسماعیل زاده*، حامد اسدی
XML برآورد میزان زیتوده و ذخیره کربن روی زمینی در جنگلکاری شهری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۶/۹/۴
حسین میررجبی*، جعفر اولادی، اسدالله متاجی
XML ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۳
علی رستمی*، زهرا شیخی
XML اثر تناوب بهره‌برداری سقز بر زادآوری طبیعی درختان بنه - منتشرشده در ۱۳۹۶/۷/۴
دکتر علی مهدوی*، طاهر کرمی، دکتر رضا اخوان
XML تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه های کمی و کیفی گونه پلت (مطالعه موردی: سری برنجستانک) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۱
سید مصطفی مسلمی سید محله*، علی کیالاشکی، هاتف پری نژاد، سیده کوثر حمیدی
XML تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی : بخش جوجاده جنگل فریم) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات
XML تعیین ارزش‌های آستانه در سیاست‌گذاری سامانه عرفی کلگچی، منطقه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
م مجتبی ایمانی راستابی، ح حمید جلیلوند*، م مهدی زندبصیری
XML ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی (منطقه مورد مطالعه: حفاظت شده دنا) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بهمن امیراحمدی، رقیه ذوالفقاری*، محمدرضا میرزایی
XML واکنش‌های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش‌تیمار بذر، خراش‌دهی و تیمارهای شیمیایی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۴/۱۸
میلاد چراغی، جواد عرفانی مقدم*، علی اشرف مهرابی
XML مدلسازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی‌توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
آقای علی افرونده، آقای بهمن کیانی*، آقای پدرام عطارد
XML مقایسه عناصر غذایی پر مصرف خاک در توده‌های جنگل‌کاری در مرکز بذر جنگلی خزر - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۲۳
خانم معصومه سلیمانی رحیم آبادی*، دكتر مسلم اکبری نیا، دكتر یحیی کوچ
XML اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۲۱
خانم شهره کاظمی، دکتر سید محمد حجتی*، دکتر اصغر فلاح، مهندس کامبیز براری
XML اثرات بوم شناختی جاده های جنگلی بر برخی متغیرهای رویشی و خاکی ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی Amygdalusscoparia Spach)) بخش زرین آباد دهلران - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۵
مهندس بتول ملکی، دکتر فرهاد قاسمی آقباش*
XML مقایسه اثر دما و تابش بر رشد قطری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در محدوده جنگلی آستارا با استفاده از روش گاهشناسی درختی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
بفرین معروفی اقدم*، جواد ترکمن، مهرداد قدس خواه، سرخوش کرم زاده، مرضیه احمدی
XML انتخاب بافت گیاهی مناسب و شرایط بهینه نگهداری آن جهت مطالعات آنزیمی روی پایه‌های پلت (Acer velutinum Boiss.) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۱۹
مجید الدغی*، کامبیز اسپهبدی، اعظم سلیمی، رقیه خاکسار
XML ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba وPopulus nigra به‌منظور معرفی صفات مرتبط با تولید - منتشرشده در ۱۳۹۴/۹/۹
افروز علی محمدی*، فرهاد اسدی، سیدرضا طبایی عقدایی
XML برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
مهندس وحید میرزایی زاده، مهندس مریم نیک نژاد*، دکتر سید محمد حجتی
XML ارتباط ماکروفون خاک با گونه‌های درختی گز و پده در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
محمدرضا عسکرپور، دکتر احسان صیاد*، حمید طالشی
XML مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای دوایر سالیانه کاج بروسیا Pinus brutia در استان لرستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
خانم عصمت اوستاخ، آقای جواد سوسنی*، آقای بابک پیله ور، خانم لادن پورسرتیپ، خانم سمانه موسوی
XML بررسی رابطه کمی وکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ‌های مختلف راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سوردار انارستان مازندران) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
دکتر علیرضا اسلامی*، آقای فرهنگ جعفری، آقای مجید حسنی
XML استفاده از (AHP) و (TOPSIS) در انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل‌کاری در جنگل‌های زاگرس جنوبی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
مریم فضل الهی محمدی، اکبر نجفی، اعظم سلیمانی*، اصغر سپهوند
XML کاربرد مدل تلفیقی سلو‌‌ل‌های ‌خودکار و زنجیرۀ مارکوف در شبیه‌سازی الگوی مکانی- زمانی تغییر پوشش جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی – استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
وحید میرزایی‌زاده، علی مهدوی*، عبدالعلی کرمشاهی، علی اکبر جعفرزاده
XML جداسازی و شناسایی عامل بیماری لکه قیری درختان افرا پلت در جنگل آموزشی و پژهشی دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱۰
شهرام مهدی کرمی*، محمدرضا کاوسی، اکرم احمدی
XML ارزیابی چندمعیاره اراضی به منظور توسعه طبیعت گردی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد، لرستان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۱۸
علی مهدوی، مریم نیک نژاد*، امید کرمی
XML تأثیر اندازه روشنه‌های حاصل از برش تک‌گزینی بر‌ تنوع گونه‌های علفی در جنگلهای کوهستانی شمال کشور، مطالعه موردی: راشستانهای لومیر اسالم - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱۴
خانم نازنین همرنگ*، دکتر حسن پوربابائی، دکتر مهرداد نیکوی
XML بررسی تاثیر برخی عوامل اکولوژیک بر گسترش رویشگاه های گونه "مورد" در استان لرستان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
خانم زهرا میرآزادی، دکتر بابک پیله ور*
XML اثر پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه زنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
مسعود طبری کوچکسرایی*، ناصر نوروزی هارونی
XML ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاههای راش، توسکا و توده دست‌کاشت نوئل منطقه لاجیم. - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۷
دکتر فرهاد قاسمی آقباش*، دکتر غلامعلی جلالی، دکتر وحید حسینی، دکتر محسن حسینی
XML بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های کاج سیاه، کاج تهران و سرو نقره‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
سمیه حسینی، وحید حسینی*
XML بررسی برازش مشخصه های رویشی درختان بلوط (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)با مدلهای توزیع احتمال (مطالعه موردی: جنگلهای سیاهکش استان گیلان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
میر مظفر فلاح چای*
XML بررسی اکولوژیک گونه داغداغان در جنگلهای غرب گیلان، ( مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۴
حسن پوربابائی*، جواد صادق کوهستانی، محمد نقی عادل
XML مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشت خالص و آمیخته‌ی صنوبر و بادام زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۹
آرزو صادقی، علی صالحی*، عبدالله موسوی
XML اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۱۱
دکتر یحیی کوچ*، دکتر سید محسن حسینی، دکتر جهانگرد محمدی
XML نوع پرستار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: پارک ملی خجیر) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
جلال باقری، علی صالحی*، کامبیز طاهری آبکنار
XML بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری 2 - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۰
رامین نقدی*، مهدی حیدری
XML مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
پریسا پناهی*، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد
XML تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص‌های مهم توده‌های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱۱
دکتر ایرج حسن زاد ناورودی*، مهندس سیدحسین سیدزاده
XML تعیین رویش حجمی توده‎های جنگل در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
نیشتمان حاتمی*، حشمت االه حیدری
XML برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازی رگرسیونی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۲۶
سعید نبوی*، فرشاد کیوان بهجو
XML بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱
مهرداد نیکوی*، رامین نقدی، بهزاد بخشنده، حمید عموزاده
XML مدلسازی تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقتصادی- اجتماعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه جنگلی کاکارضای خرم آباد) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۲۱
الهام مسروری*، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، جواد سوسنی
XML بررسی ویژگی‌های درختان جنگلی میزبان قارچ‌های طاقچه‌ای در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱
مهندس محمد رستمیان*، دکتر محمد رضا کاوسی، دکتر شعبان شتایی، مهندس علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb