فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML بررسی صحت برآورد زیتوده روی‌زمینی درختان صنوبر کبوده (Populus alba L.) با استفاده معادلات آلومتریک - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۱۶
آقای ابوذر حیدری صفری کوچی*، دکتر تیمور رستمی شاهراجی، دکتر رضا ابراهیمی آتانی، دکتر یعقوب ایران منش
XML مروری بر علل بوم‌شناختی پدیده زوال بلوط در جنگل‌های ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۲۰
مهدی پورهاشمی*، سیدمحمدمعین صادقی
XML برآورد میزان زیتوده راش (Fagus orientalis L.) با روابط آلومتریک در توده‌های بهره‌برداری شده و شاهد (مطالعه موردی: سری 5 جنگل صفارود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۹
دکتر امین خادمی*، دکتر مرتضی معدنی پور کرمانشاهی، دکتر بهروز کرد
XML ارزش‌گذاری اقتصادی خدمت تولید آب در بوم‌سازگان جنگلی (مطالعه موردی: حوزه‌آبخیز دارابکلا) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۱۰
خانم مریم پیری کیا*، آقا اصغر فلاح، آقا حمید امیرنژاد، آقا جهانگیر محمدی
XML اولویت‌بندی سایت‌های منتخب جنگل‌های هیرکانی برای ثبت جهانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۰
علی قمی، مسلم اکبری نیا*، سید محسن حسینی، محمد حسن طالبیان، هانس دیتر کناپ
XML اثر شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن بر مشخصه‌های خاک توده دست‌کاشت کاج رادیاتا (.Pinus radiata D. Don) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۳
حمید جلیلوند*، سیده اعظم نورایی، سید محمد حجتی، سید جلیل علوی
XML بررسی مدل های قطر و ارتفاع گونه راش در جنگل ناهمسال شمال ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۲۲
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات، دکتر سید علی حسینی یکانی
XML ارزیابی روش‌های مختلف تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه‌های درختی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل کلخانی در کوهدشت لرستان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۶
سیده حدیث مهدی زاده، علی رستمی*
XML تاثیر کاربری های مختلف بر شاخص های نوین کیفیت خاک در منطقه البرز مرکزی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۵
دکتر یحیی کوچ*، مهندس سمیه احسانی
XML بررسی مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی(Lindi (Quercus brantii با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌های دشت برم استان فارس) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱۲
محمدحسن ناصری*، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی
XML بررسی الگوی مکانی خصوصیات شیمیایی خاک جنگل تحت تأثیرحضور دام با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: جنگل بندپی شرقی) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۲۶
خانم روجا ملازاده گنجی*، دکتر سید محمد حجتی، دکتر مرتضی مدنی پور
XML شبیه سازی زمان و هزینه ساخت جاده های جنگلی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۳
دکتر ایمان پژوهان، دکتر امید فتحی زاده، دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی، دکتر جواد وحیدی، دکتر اکبر نجفی*
XML رابطه تغییرات ارتفاع از سطح دریا و پهنای حلقه‌های رویشی جنس ارس مطالعه موردی : رویشگاه‌های ارس شمال استان کرمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۶/۱۷
دکتر قاسم عزیزی*، دکتر ایان رابرتسون، دکتر مصطفی کریمی، آقای محمدمهدی آبادیجو راوری
XML مقایسه وضعیت کمی و کیفی توده و خاک جنگل‌کاری‌های بلندمازو و کاج تدا در استان گیلان (مطالعه‌ موردی؛ سری یک توتکی- حوضه 25 شن‌رود) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
حسن رحمتی، تیمور رستمی شاهراجی، علی صالحی
XML مهم‌ترین عوامل مؤثر بر خشکیدگی بلوط ایرانی (Quercus brantii ) در استان ایلام - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۳/۱۸
مهناز کرمیان*، جواد میرزایی
XML پیامد آتش‌سوزی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط منطقه بدره- استان ایلام - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۵
خانم زینب ریاحی، دکتر مسعود بازگیر*، دکتر فاطمه ولی زاده کاخکی، دکتر محمود رستمی نیا
XML بررسی نقش گونه‌های درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در سنندج) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
خانم جاهده تکیه خواه، دکتر سید محسن حسینی، دکتر غلامعلی جلالی*، دکتر سید جلیل علوی، دکتر سید عباس اسماعیلی
XML ارزیابی مدل های مختلف غیرخطی قطر-ارتفاع ممرز در توده های جنگلی ناهمسال (مطالعه موردی: جنگل رضاییان) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱
انوشیروان عالمی*، جعفر اولادی، اصغر فلاح، یاسر مقصودی
XML ریزازدیادی گونه شاه بلوط (Castanea sativa Mill.)تحت تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ای - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
مهرسده تفضلی*، سید محمد حسینی نصر، حمید جلیلوند، محیا تفضلی
XML اثر گونه درختی همراه بر کیفیت لاشبرگ و فعالیت آنزیمی خاک در یک جنگل پهن‌برگ خزری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۳
کتایون حق وردی*، بهناز صمدزاده، یحیی کوچ
XML پراکنش ساختاری توده‌های آمیخته تحت تأثیر عامل‌های شکل زمین، شکل دامنه و جهت دامنه در جنگل ارسباران به روش رج‌بندی (مطالعه موردی: حوزه کلیبرچای وسطی) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۱۸
مهندس میلاد صفری*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر احمد علیجانپور، مهندس محمدرضی الهیان
XML بررسی کمی و کیفی گونه‌های مختلف بید در استان چهارمحال و بختیاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۱
آقای محمود طالبی*، دکتر یعقوب ایران منش، دکتر حسن جهانبازی، آقای حسین محمدی، خانم زینب قلی پور
XML ارزیابی پارامترهای رویشی در جنگل‌کاری‌های اکالیپتوس و کهور پاکستانی و تأثیر آمیختگی بر پارامترهای رویشی و خصوصیات خاک منطقه (مطالعه موردی: پارک جنگلی لاله دزفول) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مهندس گلشن رضوی، دکتر اصغر فلاح*، دکتر سید محمد حجتی
XML ارزیابی بوم شناختی دو شیوه تنک کردن سوییسی و دانمارکی در جنگلکاری کاج بروسیا (مطالعه موردی: منطقه نکا - استان مازندران) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۲/۲۵
آقای شیرزاد محمدنژاد کیاسری*، آقای خسرو ثاقب طالبی، آقای رامین رحمانی
XML مؤلفه‌های رویشی گونه دغدغک (Boiss Colutea persica ) در ارتباط با عامل های فیزیوگرافی و خاک در استان اردبیل (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱/۱۹
یونس رستمی کیا*، محمد فتاحی، کیومرث سفیدی
XML پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) با استفاده از مدل‌سازی ترکیبی در جنگل‌های هیرکانی ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
آقا حمید طالشی، دکتر سید غلامعلی جلالی*، دکتر سید جلیل علوی، دکتر سید محسن حسینی، دکتر بابک نعیمی
XML تعیین سن بهینه بهره‌برداری جنگل‌کاری صنوبر (Populus deltoides) با توجه به ارزش ترسیب کربن - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱۳
خانم طوبی عابدی*، آقای دکتر سلیمان محمدی لیمائی، آقای دکتر امیراسلام بنیاد، آقای دکتر جواد ترکمن
XML برآورد و تهیه نقشه پراکنش مکانی تخریب در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان ایلام، استان ایلام) - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
- محمدرضا جعفری*، - احمد حسینی، - جعفر حسین زاده
XML بررسی دقت مساحی با پهپاد بدون نقاط کنترل زمینی، RTK و PPK نسبت به GPSهای دستی رایج طرح های جنگلداری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۴/۲۳
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر جعفر اولادی، دکتر حسن اکبری، دکتر محمدرضا سراجیان
XML معیارها و شاخص‌های انتخاب گونه برای جنگل‌های دست‌کاشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک صنعتی - پذیرفته شده و در حال طی مراحل انتشار در ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
بختیاری سیاوش بختیاروند*، نبی الله یارعلی، بیت الله محمودی
XML بررسی قابلیت روش زمین آمار کریجینگ در پهنه‌بندی حجم سرپای جنگل (پژوهش موردی: منطقه هفتخال) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۷/۲۸
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر اصغر فلاح، دکتر مریم نیک نژاد، آقا محمد حجازیان، دکتر سیاوش کلبی
XML تأثیر اندازه روشنه بر کمیت و کیفیت زادآوری گونه راش شرقی در جنگل الندان ساری - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در ۱۳۹۷/۶/۳
مهندس محمد حسن دادخواه، دکتر محمدرضا پورمجیدیان*، اصغر فلاح، دکتر محمد امینی
XML بررسی روشهای نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۳
دکتر رضاحسین حیدری*، خانم محبوبه غلامی، دکتر سیدمحمد معصومی
XML بررسی پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس نهال‌های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۴
عبداله رستم آبادی*، حمید جلیلوند، قربانعلی نعمت زاده، مسعود گودرزی، احسان صیاد
XML ویژگی‌های ساختاری روشنه‌ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده‌های راش در جنگل‌های اسالم - منتشرشده در ۱۳۹۶/۹/۱۳
زینب پورقلی*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر خسرو ثاقب طالبی، دکتر فرشاد کیوان بهجو
XML مقایسه تغییرات پرولین، آنتوسیانین، لیگنین و برخی از شاخص‌های فتوسنتزی در نتیجه ایجاد گال در جنگل‌های زاگرس میانی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، ضیاءالدین باده یان، زینب بارانی بیرانوند
XML بررسی مقایسه ای جنگلکاری های چنار و کبوده در مجاورت سد زاینده رود اصفهان - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۳۰
بهمن کیانی*، حسین نادی
XML ارزیابی مکانی ویژگی‌های ساختاری جنگل در جنگل‌های زاگرس (جنگلهای گهواره، کرمانشاه) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۹
زهرا احمدیان، شایسته غلامی*، احسان صیاد، مجتبی تاسه
XML بررسی ویژگیهای مورفولوژیک درختان کهنسال در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
- احمد حسینی*، - ایاد اعظمی
XML تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف پس از آتش-سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های پاوه) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
دانش آموخته کارشناسی ارشد مصطفی صادقی فر، دکتر مرتضی پوررضا، دکتر علی بهشتی آل آقا*
XML فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۳
صالح سخاوت، امید اسماعیل زاده*، حامد اسدی
XML برآورد میزان زیتوده و ذخیره کربن روی زمینی در جنگلکاری شهری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۶/۹/۴
حسین میررجبی*، جعفر اولادی، اسدالله متاجی
XML ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۲۳
علی رستمی*، زهرا شیخی
XML اثر تناوب بهره‌برداری سقز بر زادآوری طبیعی درختان بنه - منتشرشده در ۱۳۹۶/۷/۴
دکتر علی مهدوی*، طاهر کرمی، دکتر رضا اخوان
XML تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه های کمی و کیفی گونه پلت (مطالعه موردی: سری برنجستانک) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۱
سید مصطفی مسلمی سید محله*، علی کیالاشکی، هاتف پری نژاد، سیده کوثر حمیدی
XML تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی : بخش جوجاده جنگل فریم) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات
XML تعیین ارزش‌های آستانه در سیاست‌گذاری سامانه عرفی کلگچی، منطقه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری - پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
م مجتبی ایمانی راستابی، ح حمید جلیلوند*، م مهدی زندبصیری
XML ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی (منطقه مورد مطالعه: حفاظت شده دنا) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بهمن امیراحمدی، رقیه ذوالفقاری*، محمدرضا میرزایی
XML واکنش‌های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش‌تیمار بذر، خراش‌دهی و تیمارهای شیمیایی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۴/۱۸
میلاد چراغی، جواد عرفانی مقدم*، علی اشرف مهرابی
XML مدلسازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی‌توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
آقای علی افرونده، آقای بهمن کیانی*، آقای پدرام عطارد
XML مقایسه عناصر غذایی پر مصرف خاک در توده‌های جنگل‌کاری در مرکز بذر جنگلی خزر - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۲۳
خانم معصومه سلیمانی رحیم آبادی*، دكتر مسلم اکبری نیا، دكتر یحیی کوچ
XML اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۲۱
خانم شهره کاظمی، دکتر سید محمد حجتی*، دکتر اصغر فلاح، مهندس کامبیز براری
XML اثرات بوم شناختی جاده های جنگلی بر برخی متغیرهای رویشی و خاکی ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی Amygdalusscoparia Spach)) بخش زرین آباد دهلران - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۵
مهندس بتول ملکی، دکتر فرهاد قاسمی آقباش*
XML مقایسه اثر دما و تابش بر رشد قطری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در محدوده جنگلی آستارا با استفاده از روش گاهشناسی درختی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
بفرین معروفی اقدم*، جواد ترکمن، مهرداد قدس خواه، سرخوش کرم زاده، مرضیه احمدی
XML انتخاب بافت گیاهی مناسب و شرایط بهینه نگهداری آن جهت مطالعات آنزیمی روی پایه‌های پلت (Acer velutinum Boiss.) - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۱۹
مجید الدغی*، کامبیز اسپهبدی، اعظم سلیمی، رقیه خاکسار
XML ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba وPopulus nigra به‌منظور معرفی صفات مرتبط با تولید - منتشرشده در ۱۳۹۴/۹/۹
افروز علی محمدی*، فرهاد اسدی، سیدرضا طبایی عقدایی
XML برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
مهندس وحید میرزایی زاده، مهندس مریم نیک نژاد*، دکتر سید محمد حجتی
XML ارتباط ماکروفون خاک با گونه‌های درختی گز و پده در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱/۳۱
محمدرضا عسکرپور، دکتر احسان صیاد*، حمید طالشی
XML مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای دوایر سالیانه کاج بروسیا Pinus brutia در استان لرستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
خانم عصمت اوستاخ، آقای جواد سوسنی*، آقای بابک پیله ور، خانم لادن پورسرتیپ، خانم سمانه موسوی
XML بررسی رابطه کمی وکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ‌های مختلف راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سوردار انارستان مازندران) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
دکتر علیرضا اسلامی*، آقای فرهنگ جعفری، آقای مجید حسنی
XML استفاده از (AHP) و (TOPSIS) در انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل‌کاری در جنگل‌های زاگرس جنوبی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۵
مریم فضل الهی محمدی، اکبر نجفی، اعظم سلیمانی*، اصغر سپهوند
XML کاربرد مدل تلفیقی سلو‌‌ل‌های ‌خودکار و زنجیرۀ مارکوف در شبیه‌سازی الگوی مکانی- زمانی تغییر پوشش جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی – استان ایلام) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
وحید میرزایی‌زاده، علی مهدوی*، عبدالعلی کرمشاهی، علی اکبر جعفرزاده
XML جداسازی و شناسایی عامل بیماری لکه قیری درختان افرا پلت در جنگل آموزشی و پژهشی دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱۰
شهرام مهدی کرمی*، محمدرضا کاوسی، اکرم احمدی
XML ارزیابی چندمعیاره اراضی به منظور توسعه طبیعت گردی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد، لرستان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۱۸
علی مهدوی، مریم نیک نژاد*، امید کرمی
XML تأثیر اندازه روشنه‌های حاصل از برش تک‌گزینی بر‌ تنوع گونه‌های علفی در جنگلهای کوهستانی شمال کشور، مطالعه موردی: راشستانهای لومیر اسالم - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱۴
خانم نازنین همرنگ*، دکتر حسن پوربابائی، دکتر مهرداد نیکوی
XML بررسی تاثیر برخی عوامل اکولوژیک بر گسترش رویشگاه های گونه "مورد" در استان لرستان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
خانم زهرا میرآزادی، دکتر بابک پیله ور*
XML اثر پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه زنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
مسعود طبری کوچکسرایی*، ناصر نوروزی هارونی
XML ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاههای راش، توسکا و توده دست‌کاشت نوئل منطقه لاجیم. - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۷
دکتر فرهاد قاسمی آقباش*، دکتر غلامعلی جلالی، دکتر وحید حسینی، دکتر محسن حسینی
XML بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های کاج سیاه، کاج تهران و سرو نقره‌ای - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
سمیه حسینی، وحید حسینی*
XML بررسی برازش مشخصه های رویشی درختان بلوط (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)با مدلهای توزیع احتمال (مطالعه موردی: جنگلهای سیاهکش استان گیلان) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
میر مظفر فلاح چای*
XML بررسی اکولوژیک گونه داغداغان در جنگلهای غرب گیلان، ( مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان) - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۴
حسن پوربابائی*، جواد صادق کوهستانی، محمد نقی عادل
XML مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشت خالص و آمیخته‌ی صنوبر و بادام زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۶/۱۹
آرزو صادقی، علی صالحی*، عبدالله موسوی
XML اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک - منتشرشده در ۱۳۹۲/۴/۱۱
دکتر یحیی کوچ*، دکتر سید محسن حسینی، دکتر جهانگرد محمدی
XML نوع پرستار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: پارک ملی خجیر) - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
جلال باقری، علی صالحی*، کامبیز طاهری آبکنار
XML بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری 2 - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۰
رامین نقدی*، مهدی حیدری
XML مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
پریسا پناهی*، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد
XML تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص‌های مهم توده‌های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱۱
دکتر ایرج حسن زاد ناورودی*، مهندس سیدحسین سیدزاده
XML تعیین رویش حجمی توده‎های جنگل در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
نیشتمان حاتمی*، حشمت االه حیدری
XML برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازی رگرسیونی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۲۶
سعید نبوی*، فرشاد کیوان بهجو
XML بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱
مهرداد نیکوی*، رامین نقدی، بهزاد بخشنده، حمید عموزاده
XML مدلسازی تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقتصادی- اجتماعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه جنگلی کاکارضای خرم آباد) - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۲۱
الهام مسروری*، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، جواد سوسنی
XML بررسی ویژگی‌های درختان جنگلی میزبان قارچ‌های طاقچه‌ای در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱
مهندس محمد رستمیان*، دکتر محمد رضا کاوسی، دکتر شعبان شتایی، مهندس علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb