بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره جاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/29 | 
  بوم­ شناسی جنگل­ های ایران 

سال نهم/ شماره ۱۸
 
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 
دکتر حامد آقاجانی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر کامبیز ابراری
دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
دکتر فاطمه احمدلو
استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
دکتر  آیدین پارساخو
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر پریسا پناهی
دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران
دکتر محیا تفضلی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حمید جلیلوند
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر احمد حسینی
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
دکتر ساره حسینی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سیده کوثر حمیدی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مازیار حیدری
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
دکتر  رامین رحمانی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر عبدالله رستم آبادی
دکتری جنگل­شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکترسید حمیدرضا صادقی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید طالشی
دکتری جنگل­داری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رویا عابدی
استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
دکتر افروز علی‌محمدی
استادیار دانشگاه پیام نور تهران
دکتر اصغر فلاح
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فرهاد قاسمی آقباش
استادیار دانشگاه ملایر
دکتر ولی ­اله قاسمی عمران
استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر فاطمه قربانی پیرعلیدهی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امید کرمی
مربی دانشگاه ایلام
دکتر یحیی کوچ
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهسا کریمی
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مجید لطفعلیان
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر عرفان محمدزاده
دکتری اکولوژی و جنگل­شناسی
دکتر مریم نیک نژاد
دکتری جنگل­داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سید محمد واعظ موسوی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.71.27.fa
برگشت به اصل مطلب