فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML ارزیابی تنوع جوامع گیاهی زاگرس میانی در ارتباط با تغییرات تیپ پوشش گیاهی، فیزیوگرافی و خاک - پذیرفته شده در 1400/4/23
دکتر زهرا میرآزادی*، دکتر بابک پیله ور، دکتر حمزه جعفری سرابی، خانم حدیث نادی
XML مقایسه غلظت عناصر غذایی برگ و سرشاخه‌های کاج بروسیا در فصول مختلف نمونه-برداری(مطالعه موردی پارک جنگلی مخملکوه خرم آباد) - پذیرفته شده در 1400/4/23
خانم الهام مال اسدی، دکتر زهرا میرآزادی*، دکتر بابک پیله ور
XML نیازسنجی و اولویت بندی اجرای دوره های آموزشی منابع طبیعی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-AHP (مطالعه موردی: استان لرستان) - پذیرفته شده در 1400/2/15
- سمیه تاتاری*، - نسترن نظریانی
XML بررسی تلقیح بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii L.) با باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک تحت سطوح مختلف تنش کم‌آبی - پذیرفته شده در 1400/4/19
خانم مهری خسروی، دکتر مهدی حیدری*، دکتر حسینعلی علیخانی، دکتر اصغر مصلح آرانی
XML تأثیر رقابت بر برخی ویژگی‌های ساختاری درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl var.persica) در جنگل‌ زاگرس مرکزی (پژوهش موردی :هشتاد پهلو-لرستان) - پذیرفته شده در 1400/2/21
کامبیز اابراری واجاری*، فرهاد جهانپور، علیرضا آملی کندوری
XML مدل سازی تنوع مکانی گونه‌های گلسنگ پوست زی در توده های جنگلی با استفاده از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی - پذیرفته شده در 1400/3/25
مهندس شبنم سلیمان نژاد، دکتر مجید اسحق نیموری*، دکتر سید رضا صفوی، دکتر فرید کاظم نژاد، دکتر علی شیخ الاسلامی
XML تأثیر حفاظت سنتی بر فراوانی گونه‌های چوبی و علفی در جنگل‌های کوهستانی شمال ایران (پژوهش موردی: روستای پوده، رودسر) - پذیرفته شده در 1399/12/26
دکتر محمد اسماعیل پور*، دکتر کیومرث سفیدی
XML ارزیابی کارکردهای بوم سازگان جنگلی با بهره گیری از روش های تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره (استان مازندران، بوم سازگان جنگلی شیاده و دیوا) - پذیرفته شده در 1400/4/14
حمید حاجی زاده*، اصغر فلاح، ساره حسینی
XML ارتباط ویژگی‌های ساختاری درختان راش و خصوصیات زیستی خاک با شاخص رقابت در روشنه‌های تاج‌پوشش در توده‌جنگلی راش - پذیرفته شده در 1399/11/1
علیرضا آملی کندوری، کامبیز اابراری واجاری*، محمد فیضیان، آنتونینو دی آیوریو
XML مشخصه های کمی و خاکشناسی توده‌های خالص و آمیخته بلندمازوQuercus castaneifolia C.A. May (در طرح جنگلداری سرخداری استان گلستان) - پذیرفته شده در 1399/12/10
آقای حمید عرب عامری، آقای علیرضا مشکی*، آقای مجتبی امیری، خانم مریم ملاشاهی
XML مدل‌سازی زادآوری گونه بلوط ایرانی در جنگل‌های زاگرس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی - پذیرفته شده در 1399/11/7
دکتر الهه قلاوند، دکتر عبدالعلی کرمشاهی*، دکتر مهدی حیدری، دکتر امید کرمی
XML اثر مراحل توالی بر ترکیب گونه‌ای و تراکم پرندگان (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان) - پذیرفته شده در 1400/3/28
حسین وارسته مرادی*
XML تبادلات گازی و تجمع محلول های سازگار در توده های دچار زوال بلوط ایرانی - پذیرفته شده در 1399/12/23
افسانه تنگو*، حمید جلیلوند، محمد حسینی نصر، حمیدرضا ناجی
XML تأثیر محلول‌پاشی مواد غذایی بر اندازه عناصر پرمصرف در درختان بلوط (Quercus brantii Lindl.) در طبقات مختلف خشکیدگی - پذیرفته شده در 1399/12/11
دکتر حسن جهانبازی*، دکتر یعقوب ایران منش، مهندس محمود طالبی، دکتر مهدی پورهاشمی
XML امکان‌سنجی و بررسی کارایی دوربین دیجیتال در برآورد قطر درختان در بوم سازگان جنگل (مطالعه موردی: برآورد قطر در ارتفاع‌های مختلف درختان) - پذیرفته شده در 1399/10/23
هادی بیاتی، اکبر نجفی*، جواد وحیدی، سید غلامعلی جلالی
XML بررسی کیفی دانش سنتی و دانش رسمی بهره‌برداری از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس - پذیرفته شده در 1399/11/7
دکتر یعقوب ایران منش*، دکتر مهدی پورهاشمی، دکتر حسن جهانبازی، دکتر مهدی زندبصیری، مهندس محمود طالبی
XML تخمین غیرمستقیم ساختار ژنتیکی و جریان ژن در برخی از کلن‌های شالک (Populus nigra) با صفات مورفوفیزیولوژیک برگ - پذیرفته شده در 1399/8/12
شقایق حضرتی، پیام فیاض*، رقیه ذوالفقاری
XML شناسایی و بومی سازی معیارها و شاخص های بوم گردی روستایی در نواحی جنگلی شمال ایران - پذیرفته شده در 1399/6/23
حسن جلیلی اصل*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، ساره حسینی
XML تأثیر رویشگاه بر ویژگی های خاک و ترسیب کربن در توده های دست کاشت صنوبر دلتوئیدس در ساری - پذیرفته شده در 1399/5/5
دکتر مسعود نادری*، دکتر علی کیالاشکی، دکتر رامین ویسی، دکتر علی شیخ الاسلامی، دکتر محیا تفضلی
XML مدل‌سازی نسبت تاجی درختان صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids Marsh) در جنگل‌کاری‌های استان گیلان - پذیرفته شده در 1399/5/26
ایرج حسن زاد ناورودی*، حسن قسمتی، مازیار رضوی
XML القای پینه و باززایی لیلکی ایرانی (Gleditschia caspica Desf.) در شرایط درون شیشه‌ای - پذیرفته شده در 1399/10/11
مجتبی ایمانی راستابی، سید محمد حسینی نصر*، غلامعلی رنجبر، مصطفی خوشحال سرمست
XML ارزیابی روش‌های بهره‌برداری بقایای چوبی حاصل از هرس درختان انگور به منظور کاربرد در صنایع تخته خرده چوب - پذیرفته شده در 1399/6/25
مهندس نجیبه گیلانی پور، دکتر اکبر نجفی*، دکتر رامین نقدی
XML بررسی سطح و تولید صنوبرکاری‌های شهرستان صومعه‌سرا با استفاده از داده‌های میدانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی - پذیرفته شده در 1399/4/15
دکتر فاطمه احمدلو*، آقا علیرضا رضایی، دکتر مهدی فرحپور، دکتر محسن کلاگری، خانم آمنه محرابی
XML ساختار روشنه‌ها و ارتباط آن با وضعیت زادآوری در جنگل‌های راش منطقه هفت‌خال ساری - پذیرفته شده در 1399/6/23
رمضانعلی اکبری مزدی، اسداله متاجی*، اصغر فلاح
XML تأثیر شیوه‌های جنگل‌شناسی بر ویژگی‌های ساختاری توده جنگلی و خصوصیات خاک در جنگل‌های راش‌ میان‌بند هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری الندان-ساری) - پذیرفته شده در 1399/7/19
اقای رضا لطفی*، اقای سید محمد حجتی، اقای محمدرضا پورمجیدیان، اقای کامبیز اسپهبدی
XML قابلیت گیاه‌پالایی منگنز و کروم پساب توسط ارغوان، توت سفید، زیتون تلخ و سرو خمره‌ای - پذیرفته شده در 1399/3/15
حمید جلیلوند*، بهاره سلاح ورزی، سید محمد حجتی، محمدرضا پورمجیدیان
XML ارزیابی شاخص هوموس (Humus Index) در رابطه با متغیر‌های پوشش جنگلی و گرادیان ارتفاعی - پذیرفته شده در 1399/4/8
آقای محمد بیرانوند، دکتر مسلم اکبری نیا*، دکتر غلامرضا صالحی جوزانی، دکتر جواد قره چاهی، دکتر یحیی کوچ
XML تعیین سطح صنوبرکاری‌های بالغ استان مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل2 - پذیرفته شده در 1399/10/17
فرهاد اسدی*، خسرو میرآخورلو، محسن مصطفی
XML مدل سازی برخی مشخصه های کمی جنگل با استفاده از خصوصیات توپوگرافی (مطالعه موردی: سری سه جنگل سنگده) - پذیرفته شده در 1398/12/19
سیدمهدی رضایی سنگدهی*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، هومن لطیفی
XML معرفی رده پادمان (Collembola) به عنوان مزوفون خاک در جنگل‌های آمیخته سمسکنده ساری (منطقه هیرکانی) - پذیرفته شده در 1399/12/10
مهندس مهدیه قاسمی چراتی، دکتر معصومه شایان مهر*، دکتر بهنام امیری بشلی، دکتر نیکلاس گایوآ سیپولا
XML بررسی تغییرات محتوی رطوبت خاک با مدل بیلان آبی در جنگل‌های دچار خشکیدگی بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل مله‌سیاه – ایلام) - پذیرفته شده در 1399/2/27
- ایاد اعظمی*، - احمد حسینی، - رضا سلیمانی، - ناصر ملکی
XML تأثیر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید و تلقیح قارچ‌ بر ریشه‌زایی و صفات رویشی قلمه‌ نیمه‌خشبی فندق جنگلی (Corylus avellana L.) - پذیرفته شده در 1399/1/25
یونس رستمی کیا*، مسعود طبری کوچکسرایی، احمد اصغرزاده، احمد رحمانی
XML تأثیر پوشش اراضی جنگلی و غیرجنگلی بر محتوی مواد آلی، اسیدهای فولویک و هیومیک خاک - پذیرفته شده در 1400/2/15
دکتر یحیی کوچ*، خانم فائزه السادات طریقت، دکتر کتایون حق وردی
XML بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت مردم محلی در بازسازی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی در استان ایلام - پذیرفته شده در 1400/2/15
آقای حیدر صیدزاده*، آقای جعفر رضایی، دکتر جعفر حسین زاده، دکتر مهدی پورهاشمی، آقای سیدجعفر سیداخلاقی
XML ارزش‌گذاری اقتصادی خدمت تولید آب در بوم‌سازگان جنگلی (مطالعه موردی: حوزه‌آبخیز دارابکلا) - پذیرفته شده در 1398/9/10
خانم مریم پیری کیا*، آقا اصغر فلاح، آقا حمید امیرنژاد، آقا جهانگیر محمدی
XML ارزیابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط در واحدهای فیزیوگرافی و کاربری اراضی در استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 - پذیرفته شده در 1398/11/20
- محمدرضا جعفری*، - احمد حسینی، - شمس اله عسگری، علی نجفی فر
XML برآورد ارزش اقتصادی خدمت حفاظت از مواد مغذی خاک در اکوسیستم‌های جنگلی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوزه آبخیز نوژیان خرم‌آباد) - پذیرفته شده در 1400/3/28
امیر مدبری*، علی مهدوی، حمید امیرنژاد
XML بررسی دقت مساحی با پهپاد بدون نقاط کنترل زمینی، RTK و PPK نسبت به GPSهای دستی رایج طرح های جنگلداری - پذیرفته شده در 1398/4/23
آقا علیرضا حسین پور*، دکتر جعفر اولادی، دکتر حسن اکبری، دکتر محمدرضا سراجیان
XML معیارها و شاخص‌های انتخاب گونه برای جنگل‌های دست‌کاشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک صنعتی - پذیرفته شده و در حال طی مراحل انتشار در 1397/10/26
بختیاری سیاوش بختیاروند*، نبی الله یارعلی، بیت الله محمودی
XML بررسی قابلیت روش زمین آمار کریجینگ در پهنه‌بندی حجم سرپای جنگل (پژوهش موردی: منطقه هفتخال) - پذیرفته شده در 1398/7/28
علیرضا حسین پور*، اصغر فلاح، مریم نیک نژاد، محمد حجازیان، سیاوش کلبی
XML تأثیر اندازه روشنه بر کمیت و کیفیت زادآوری گونه راش شرقی در جنگل الندان ساری - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در 1397/6/3
مهندس محمد حسن دادخواه، دکتر محمدرضا پورمجیدیان*، اصغر فلاح، دکتر محمد امینی
XML بررسی روشهای نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) - منتشرشده در 1396/8/23
دکتر رضاحسین حیدری*، خانم محبوبه غلامی، دکتر سیدمحمد معصومی
XML بررسی پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس نهال‌های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان - منتشرشده در 1396/6/14
عبداله رستم آبادی*، حمید جلیلوند، قربانعلی نعمت زاده، مسعود گودرزی، احسان صیاد
XML ویژگی‌های ساختاری روشنه‌ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده‌های راش در جنگل‌های اسالم - منتشرشده در 1396/9/13
زینب پورقلی*، دکتر کیومرث سفیدی، دکتر خسرو ثاقب طالبی، دکتر فرشاد کیوان بهجو
XML مقایسه تغییرات پرولین، آنتوسیانین، لیگنین و برخی از شاخص‌های فتوسنتزی در نتیجه ایجاد گال در جنگل‌های زاگرس میانی - منتشرشده در 1396/10/23
شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، ضیاءالدین باده یان، زینب بارانی بیرانوند
XML بررسی مقایسه ای جنگلکاری های چنار و کبوده در مجاورت سد زاینده رود اصفهان - منتشرشده در 1396/5/30
بهمن کیانی*، حسین نادی
XML ارزیابی مکانی ویژگی‌های ساختاری جنگل در جنگل‌های زاگرس (جنگلهای گهواره، کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/6/19
زهرا احمدیان، شایسته غلامی*، احسان صیاد، مجتبی تاسه
XML بررسی ویژگیهای مورفولوژیک درختان کهنسال در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای استان ایلام) - منتشرشده در 1396/11/16
- احمد حسینی*، - ایاد اعظمی
XML تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف پس از آتش-سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های پاوه) - منتشرشده در 1396/10/23
دانش آموخته کارشناسی ارشد مصطفی صادقی فر، دکتر مرتضی پوررضا، دکتر علی بهشتی آل آقا*
XML فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران - منتشرشده در 1396/8/23
صالح سخاوت، امید اسماعیل زاده*، حامد اسدی
XML برآورد میزان زیتوده و ذخیره کربن روی زمینی در جنگلکاری شهری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای - منتشرشده در 1396/9/4
حسین میررجبی*، جعفر اولادی، اسدالله متاجی
XML ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام) - منتشرشده در 1396/8/23
علی رستمی*، زهرا شیخی
XML اثر تناوب بهره‌برداری سقز بر زادآوری طبیعی درختان بنه - منتشرشده در 1396/7/4
دکتر علی مهدوی*، طاهر کرمی، دکتر رضا اخوان
XML تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه های کمی و کیفی گونه پلت (مطالعه موردی: سری برنجستانک) - منتشرشده در 1396/6/11
سید مصطفی مسلمی سید محله*، علی کیالاشکی، هاتف پری نژاد، سیده کوثر حمیدی
XML تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی : بخش جوجاده جنگل فریم) - منتشرشده در 1395/12/23
خانم سیده کوثر حمیدی*، دکتر اصغر فلاح، دکتر محمود بیات
XML ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی (منطقه مورد مطالعه: حفاظت شده دنا) - منتشرشده در 1395/12/23
بهمن امیراحمدی، رقیه ذوالفقاری*، محمدرضا میرزایی
XML واکنش‌های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش‌تیمار بذر، خراش‌دهی و تیمارهای شیمیایی - منتشرشده در 1396/4/18
میلاد چراغی، جواد عرفانی مقدم*، علی اشرف مهرابی
XML مدلسازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی‌توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره - منتشرشده در 1395/10/19
آقای علی افرونده، آقای بهمن کیانی*، آقای پدرام عطارد
XML مقایسه عناصر غذایی پر مصرف خاک در توده‌های جنگل‌کاری در مرکز بذر جنگلی خزر - منتشرشده در 1396/5/23
خانم معصومه سلیمانی رحیم آبادی*، دكتر مسلم اکبری نیا، دكتر یحیی کوچ
XML اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز - منتشرشده در 1396/1/21
خانم شهره کاظمی، دکتر سید محمد حجتی*، دکتر اصغر فلاح، مهندس کامبیز براری
XML اثرات بوم شناختی جاده های جنگلی بر برخی متغیرهای رویشی و خاکی ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی Amygdalusscoparia Spach)) بخش زرین آباد دهلران - منتشرشده در 1395/10/5
مهندس بتول ملکی، دکتر فرهاد قاسمی آقباش*
XML مقایسه اثر دما و تابش بر رشد قطری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در محدوده جنگلی آستارا با استفاده از روش گاهشناسی درختی - منتشرشده در 1394/11/14
بفرین معروفی اقدم*، جواد ترکمن، مهرداد قدس خواه، سرخوش کرم زاده، مرضیه احمدی
XML انتخاب بافت گیاهی مناسب و شرایط بهینه نگهداری آن جهت مطالعات آنزیمی روی پایه‌های پلت (Acer velutinum Boiss.) - منتشرشده در 1395/8/19
مجید الدغی*، کامبیز اسپهبدی، اعظم سلیمی، رقیه خاکسار
XML ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba وPopulus nigra به‌منظور معرفی صفات مرتبط با تولید - منتشرشده در 1394/9/9
افروز علی محمدی*، فرهاد اسدی، سیدرضا طبایی عقدایی
XML برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD - منتشرشده در 1395/10/19
مهندس وحید میرزایی زاده، مهندس مریم نیک نژاد*، دکتر سید محمد حجتی
XML ارتباط ماکروفون خاک با گونه‌های درختی گز و پده در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان - منتشرشده در 1394/1/31
محمدرضا عسکرپور، دکتر احسان صیاد*، حمید طالشی
XML مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای دوایر سالیانه کاج بروسیا Pinus brutia در استان لرستان - منتشرشده در 1394/5/5
خانم عصمت اوستاخ، آقای جواد سوسنی*، آقای بابک پیله ور، خانم لادن پورسرتیپ، خانم سمانه موسوی
XML بررسی رابطه کمی وکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ‌های مختلف راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سوردار انارستان مازندران) - منتشرشده در 1393/11/11
دکتر علیرضا اسلامی*، آقای فرهنگ جعفری، آقای مجید حسنی
XML استفاده از (AHP) و (TOPSIS) در انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل‌کاری در جنگل‌های زاگرس جنوبی - منتشرشده در 1394/5/5
مریم فضل الهی محمدی، اکبر نجفی، اعظم سلیمانی*، اصغر سپهوند
XML کاربرد مدل تلفیقی سلو‌‌ل‌های ‌خودکار و زنجیرۀ مارکوف در شبیه‌سازی الگوی مکانی- زمانی تغییر پوشش جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی – استان ایلام) - منتشرشده در 1393/11/11
وحید میرزایی‌زاده، علی مهدوی*، عبدالعلی کرمشاهی، علی اکبر جعفرزاده
XML جداسازی و شناسایی عامل بیماری لکه قیری درختان افرا پلت در جنگل آموزشی و پژهشی دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1393/2/10
شهرام مهدی کرمی*، محمدرضا کاوسی، اکرم احمدی
XML ارزیابی چندمعیاره اراضی به منظور توسعه طبیعت گردی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد، لرستان) - منتشرشده در 1393/1/18
علی مهدوی، مریم نیک نژاد*، امید کرمی
XML تأثیر اندازه روشنه‌های حاصل از برش تک‌گزینی بر‌ تنوع گونه‌های علفی در جنگلهای کوهستانی شمال کشور، مطالعه موردی: راشستانهای لومیر اسالم - منتشرشده در 1393/2/14
خانم نازنین همرنگ*، دکتر حسن پوربابائی، دکتر مهرداد نیکوی
XML بررسی تاثیر برخی عوامل اکولوژیک بر گسترش رویشگاه های گونه "مورد" در استان لرستان - منتشرشده در 1392/11/27
خانم زهرا میرآزادی، دکتر بابک پیله ور*
XML اثر پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه زنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) - منتشرشده در 1393/6/4
مسعود طبری کوچکسرایی*، ناصر نوروزی هارونی
XML ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاههای راش، توسکا و توده دست‌کاشت نوئل منطقه لاجیم. - منتشرشده در 1393/2/7
دکتر فرهاد قاسمی آقباش*، دکتر غلامعلی جلالی، دکتر وحید حسینی، دکتر محسن حسینی
XML بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های کاج سیاه، کاج تهران و سرو نقره‌ای - منتشرشده در 1393/6/4
سمیه حسینی، وحید حسینی*
XML بررسی برازش مشخصه های رویشی درختان بلوط (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)با مدلهای توزیع احتمال (مطالعه موردی: جنگلهای سیاهکش استان گیلان) - منتشرشده در 1393/6/4
میر مظفر فلاح چای*
XML بررسی اکولوژیک گونه داغداغان در جنگلهای غرب گیلان، ( مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان) - منتشرشده در 1394/5/4
حسن پوربابائی*، جواد صادق کوهستانی، محمد نقی عادل
XML مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشت خالص و آمیخته‌ی صنوبر و بادام زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء) - منتشرشده در 1396/6/19
آرزو صادقی، علی صالحی*، عبدالله موسوی
XML اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک - منتشرشده در 1392/4/11
دکتر یحیی کوچ*، دکتر سید محسن حسینی، دکتر جهانگرد محمدی
XML نوع پرستار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: پارک ملی خجیر) - منتشرشده در 1392/6/2
جلال باقری، علی صالحی*، کامبیز طاهری آبکنار
XML بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری 2 - منتشرشده در 1393/4/10
رامین نقدی*، مهدی حیدری
XML مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران - منتشرشده در 1392/6/2
پریسا پناهی*، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد
XML تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص‌های مهم توده‌های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان - منتشرشده در 1392/3/11
دکتر ایرج حسن زاد ناورودی*، مهندس سیدحسین سیدزاده
XML تعیین رویش حجمی توده‎های جنگل در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1392/6/2
نیشتمان حاتمی*، حشمت االه حیدری
XML برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازی رگرسیونی - منتشرشده در 1395/8/26
سعید نبوی*، فرشاد کیوان بهجو
XML بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم - منتشرشده در 1392/3/1
مهرداد نیکوی*، رامین نقدی، بهزاد بخشنده، حمید عموزاده
XML مدلسازی تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقتصادی- اجتماعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه جنگلی کاکارضای خرم آباد) - منتشرشده در 1393/8/21
الهام مسروری*، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، جواد سوسنی
XML بررسی ویژگی‌های درختان جنگلی میزبان قارچ‌های طاقچه‌ای در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان - منتشرشده در 1392/3/1
مهندس محمد رستمیان*، دکتر محمد رضا کاوسی، دکتر شعبان شتایی، مهندس علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb