بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- پیگیری وضعیت مقاله
پیگیری وضعیت مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/16 | 
نویسندگانی که مقاله های آن ها در این پایگاه به ثبت رسیده است می توانند از صفحه ی شخصی خود آخرین وضعیت مقاله را پیگیری کنند. برای راه یافتن به صفحه ی شخصی باید نام کاربری و رمز عبور را در بلوک ورود کاربران در سمت چپ صفحه ی اصلی وارد کنند. سپس لینک ورود به صفحه ی شخصی در همان بلوک یا نوار بالای صفحه ی اصلی فعال می شود.
نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.92.46.fa
برگشت به اصل مطلب