بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله (رعایت اصول ارسال مقاله)
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/4 | 

به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات در
بوم­شناسی جنگل­ های ایران

1- اهداف

(1) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه علوم جنگل، (2) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه علوم جنگل و (3) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم جنگل.
2- موضوع مقالات
بوم­شناسی جنگل، جنگل­شناسی، جنگل­داری، اندازه­گیری جنگل، مهندسی جنگل و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت حوزه­های جنگلی ایران.
 3- شرایط بررسی مقالات
این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:
 • در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.
 • حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.
 • نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.
 • مقاله ­های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.
 
4- راهنمای نگارش
هیأت تحریریه بوم­شناسی جنگل­ های ایران، رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان شرایط پذیرش مقاله ضروری می­داند:
بخش­های مختلف مقاله به ترتیب شامل 1- عنوان، 2- چکیده فارسی، 3- واژه‌های کلیدی، 4- مقدمه، 5- مواد و روش‌ها، 6- نتایج و بحث، 7- تشکر و قدردانی، 8- منابع و 9- چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.
4-1- عنوان
عنوان مقاله باید خلاصه و گویا بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند.
4-2- چکیده
چکیده فارسی و انگلیسی مجموعه فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر هدف، روش تحقیق و نتایج بوده و در یک پاراگراف پیوسته و حداکثر 300 کلمه باشد. چکیده انگلیسی برگردان جامعی از چکیده فارسی باشد.
4-3- واژه­های کلیدی
واژه‌های کلیدی شامل حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش بوده که در صورت امکان شامل کلمات موجود در عنوان نباشد. واژه­های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به همان ترتیب واژه­های کلیدی فارسی آورده شود.
4-4- مقدمه
مقدمه در برگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش‌های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.
 
4-5- مواد و روش ­ها
به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­ های نمونه­ گیری، مواد و وسایل بکار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه ­گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.
4-6- نتایج و بحث
تمام نتایج کمی و کیفی تحقیق با استناد به جدول و شکل (منحنی، نمودار، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در همین قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته­ های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.
4-7- تشکر و قدردانی
نویسنده(گان) مقاله می­ توانند در این بخش از تأمین کنندگان بودجه و کمک کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند (این بخش اختیاری است).
4-8- منابع
 • منابع مورد استفاده به صورت لاتین و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نویسنده شماره ­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شود.
 • در صورت وجود چند نویسنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان آورده شود.
 • به نام کامل مجلات اشاره شود. همچنین حرف اول هر کلمه در نام مجله به صورت بزرگ (Capital) باشد.
 • مکان مناسب نقطه، ویرگول، کالن و فاصله مانند مثال­های زیر مورد توجه قرار گیرد.
 • تنها حرف اول نخستین کلمه در عنوان منابع به صورت حرف بزرگ (Capital) باشد.
 • در متن مقاله، منابع مورد استفاده با ذکر شماره در داخل پرانتز معرفی شوند. بین شماره ­های منابع فاصله نباشد و فقط از کاما استفاده شود (4،2،18).
 • به هنگام استناد به نام نویسنده(گان) در متن مقاله، شماره منبع در داخل پرانتز جلو نام نویسنده(گان) آورده شود و از اشاره به سال خودداری شود (ابراهیمی و همکاران (4) در تحقیقی دریافتند که ....)
 • اگر نویسندگان منابع مورد استناد بیش از دو نفر باشند، در متن نام خانوادگی نویسنده اول را آورده و از کلمه "و همکاران" استفاده شود.  
 •  برای کتب ترجمه شده، نوشتن منبع بر اساس نام خانوادگی و نام مترجمین باشد.
 • در مورد کتاب به ترتیب: مؤلفین (مترجمین)، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد،‌ شماره ویرایش، ناشر، شهر و کشور ناشر و تعداد صفحات کتاب.
Newton, A.C. 2007. Forest ecology and conservation: a handbook of techniques. 1st edn., Oxford University Press, Oxford, UK. 454 pp.
 • اگر فصلی از کتاب ویراستاری شده مورد استفاده قرار گرفت به ترتیب: نویسنده(گان) فصل، سال انتشار کتاب، عنوان فصل، رجوع به کتاب اصلی با کلمه In:، ویراستار (ویراستاران) کتاب با ed. یا eds. داخل پرانتز، عنوان کتاب، شماره صفحات فصل، ناشر، شهر و کشور ناشر.
Bouwman, A.F. and R. Leemans. 1995. The role of forest soils in the global carbon cycle. In: McFee, W. and J.M. Kelly (eds.) Carbon forms and functions in forest soils. 503–525 pp., Soil Science Society American, Madison, USA.
 • در مورد مقاله به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله،‌ عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله در مجله.
Pourbabaei, H., F. Asghari, A. Reif and R. Abedi. 2012. Effect of plantations on plant species diversity in the Darabkola, Mazandaran Province, North of Iran. Biodiversitas, 13(2): 72-78.
 • در مورد مقالات کنفرانسی به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، شماره صفحات، محل (شهر و کشور) برگزاری.
Ichihara, Y., H. Masuya, and T. Kubono. 2008. Pathogenicity of two fungi isolated from the decayed seeds of Fagus crenata in Japan. Abstracts of the 8th IUFRO International Beech Symposium, 165-168 pp., Japan.
 • در مورد پایان نامه به ترتیب: نویسنده، سال، عنوان، مقطع پایان نامه (BSc,MSc,PhD)، دانشگاه، شهر، کشور، تعداد صفحات.
Zanganeh, Gh. 2013. Investigation of some ecological and silvicultural properties in non-harvesting and harvesting (shelterwood system) stands (Case study: Serie 2, Rezaeian forest plan, Aliabad Katol). MSc Thesis, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Universitry, Sari, Iran. 154 pp. (In Persian)
 • تمام منابعی که به فارسی چاپ شده­اند با نوشتن (In Persian) در انتها از منابع غیر فارسی متمایز شوند.
Hashemi, S.F., S.M. Hojati and S.M. Hosseini Nasr. 2012. Soil chemical properties, amount of litterfall and nutrients recycling into Caucasian elm, maple and ash plantation stands at Darabkola Experimental Forest Station. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 20 (4): 645-655. (In Persian)
 • برای منابعی که توسط مؤسسه یا سازمان بدون ذکر نام افراد به چاپ رسیده می­توان نام مؤسسه یا سازمان در ابتدا آورده شود یا این که از کلمه بی­نام (Anonymous) استفاده شود.
 • برای منابع اینترنتی آدرس کامل اینترنتی آن در انتهای منبع آورده شود.
 • در صورت استفاده از منابعی که زیر چاپ هستند پس از نام نویسنده(گان) در داخل پرانتز از (In Presian) استفاده شود.
 4-9- شیوه نگارش
- مقاله حداکثر در 12 صفحه با یک خط فاصله (یک سانتی­متر) به صورت دو ستونه (روزنامه‌ای با پهنای هر ستون هفت سانتی­متر) و حاشیه سه سانتی‌متر در نرم افزارWord 2007  آماده شود. قلم 2  Mitra 12  برای متن فارسی و برای کلمات انگلیسی داخل متن از قلم Times New Roman 10 استفاده گردد.
- برای سایر بخش ­های مقاله نوع و اندازه قلم ­های زیر استفاده شود: (1) عنوان فارسی 2  Mitra 14 و برجسته (Bold)، (2) نام نویسنده(گان) 2 Mitra 11 و برجسته (Bold)، (3) وابستگی سازمانی نویسنده(گان)2  Mitra 9 ، (4) متن چکیده فارسی 2 Mitra 10 و برجسته (Bold) و کلمات انگلیسی داخل متن
چکیده
Times New Roman 8 و برجسته (Bold)، (5) سرتیتر بخش­ ها2 Mitra 12 و برجسته (Bold) و زیر تیتر هر بخش 2 Mitra 11 و برجسته (Bold) که شماره ­گذاری نشده باشد، (6) در بخش چکیده انگلیسی عنوان مقاله Times New Roman 12 و برجسته (Bold)، اسامی نویسنده(گان) Times New Roman 11 و برجسته (Bold)، وابستگی سازمانی افراد Times New Roman 10، متن چکیده انگلیسی Times New Roman 11، تیتر چکیده و واژه­ های کلیدی Times New Roman 11 و برجسته (Bold).

- جداول و شکل­ها بعد از توضیحات مربوطه بصورت غیرستونی در متن آورده شود و عناوین فارسی جداول با اندازه قلم 2 Mitra 11 در بالای آنها و عناوین انگلیسی جداول با اندازه قلم Times New Roman 9 و هم­ چنین عناوین فارسی شکل­ها با اندازه قلم 2 Mitra 11 و عناوین انگلیسی شکل­ها با اندازه قلم Times New Roman 9 در پائین آنها ذکر شود. ذکر واحد (در سیستم متریک) و مقیاس برای جداول و شکل­ها به زبان فارسی و انگلیسی ضروری است. جداول به صورت باز (تنها خطوط بالا و پایین آشکار باشند) طراحی شده و برای شکل­ها کادر اطراف آن آورده نشود. تأکید می‌شود که مقیاس­های عددی در محور افقی و عمودی شکل­ها انگلیسی باشند.

- نام علمی گیاهان یا جانوران هم در متن و هم در منابع به صورت مورب (ایتالیک) باشد.
- معادل انگلیسی کلمات تخصصی به صورت زیرنویس در هر صفحه آورده شود.
5- ارسال مقاله
 • مقاله باید در دو نسخه مجزا یکی با نام نویسنده(گان) و دیگری بدون نام نویسنده(گان) از طریق پایگاه اینترنتی نشریه (http://ifej.sanru.ac.ir) ارسال شود. برای ارسال مقاله نخست فرم ثبت نام پایگاه را تکمیل و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه نمایید. همچنین فرم تعهدنامه را از سایت مجله دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمایید.
 • ثبت نام و ارسال مقاله باید توسط مسوول مکاتبه مقاله انجام شود. مجله فقط به مسوول مکاتبه با مجله پاسخ­گو خواهد بود.
 • مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله،‌ نام نویسنده(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آنها به همراه پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسوول باشد.
 • پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتبا به مجله اعلام شود. 
 • مقالات دریافت شده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی کمی و کیفی قرار می­گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود (به شرط رعایت نکاتی که در این راهنمای نگارش آمده است)، برای ارزیابی به حداقل سه نفر از داوران صاحب نظر و ناشناس برای نویسنده(گان) در رشته مربوطه ارسال می‌شود.
 • پذیرش و چاپ مقاله منوط به انجام تمام ویرایش­های خواسته شده از طرف دفتر مجله می ­باشد.
6- اشتراک مجله
 • بهای اشتراک یک ­ساله جهت دو شماره از مجله با احتساب هزینه پستی 200000 ریال می­ باشد. وجه اشتراک را به شماره 968083287 بنام حساب درآمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
  ساری واریز و فیش واریزی را به آدرس ایمیل مجله journal_sanruyahoo.com ارسال نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.72.39.fa
برگشت به اصل مطلب