بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره 9 بهار و تابستان 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | 
دکتر رضا اخوان
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر مرتضی پوررضا
استادیار دانشگاه رازی
دکتر محیا تفضلی
دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سید محمد حجتی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر احمد حسینی
استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی ایلام
دکتر ساره حسینی
دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حمید جلیلوند
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر عبدالله رستم ­آبادی
دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­طبیعی ساری
دکتر محمد نقی عادل
دکتری جنگلداری دانشگاه گیلان
دکتر شایسته غلامی
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر امید فتحی­ زاده
دکتری جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس نور
دکتر اصغر فلاح
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر میرمظفر فلاح چای
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکتر فرهاد قاسمی آقباش
استادیار دانشگاه  ملایر
 
نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.71.27.fa
برگشت به اصل مطلب