بوم‏شناسی جنگل‏های ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  - اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

  - کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

  - فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نشانی مطلب در وبگاه بوم‏شناسی جنگل‏های ایران:
http://ifej.sanru.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب