فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML جداسازی و شناسایی قارچ های میکوریز از خاک ریزوسفری زیرپوشش های مختلف با پخش سیلاب و بدون پخش سیلاب در ایستگاه کوثر - پذیرفته شده در 1401/10/17
محمد جواد روستا*، محمد متینی زاده، الهام نوری، مهرداد زرافشار، مریم عنایتی
XML برآورد زیست توده و کاهش آن در جنگل های متاثر از زوال در منطقه دادآباد استان لرستان - پذیرفته شده در 1401/11/10
محسن یوسفوند مفرد، جواد سوسنی*، حامد نقوی، کامبیز ابراری واجاری، نقی شعبانیان
XML ارزیابی توزیع اجزای باران و تعداد نمونه مناسب برای برآورد تاج‌بارش در توده‌های سوزنی‌برگ و پهن‌برگ جنگل‌های‌زاگرس، ایلام - پذیرفته شده در 1401/10/26
اسماعیل اللهی نژاد*، مهدی حیدری، جواد میرزایی، امید فتحی زاده، پیلار لورنز
XML واکنش رویشی درختان سپیدار (Populus alba)، سنجد(Elaeagnus angustifolia)، و گز (Tamarix spp) به عوامل اقلیمی و دبی رودخانه در جنگل‎های کران رودی ارس - پذیرفته شده در 1401/10/17
شمس الدین بالاپور، کامبیز ابراری*، جواد سوسنی
XML پاسخ تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی زیرآشکوب به مراحل تحولی جنگل در توده ممرز آمیخته جنگل شصت‌کلاته - پذیرفته شده در 1401/10/26
شهره کاظمی، هاشم حبشی*، سیدمحمد حجتی، سیدمحمد واعظ موسوی، فاطمه رفیعی
XML ارزیابی مشخصات چاله‌های لایه رویه جاده‌های جنگلی با استفاده ازتصاویر پهپاد - پذیرفته شده در 1401/9/22
ایوب رضایی، آیدین پارسا خو*، اکبر نجفی، جهانگیر محمدی
XML جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های باسیلوس اندوفیت ریشه درختان کچف در استان های مازندران و سمنان - پذیرفته شده در 1401/8/4
سید محمد علوی، حشمت اله رحیمیان*، سعید طریقی، محسن مهرور
XML بررسی اثر عوامل توپوگرافی بر تنوع‌زیستی گونه‌های گیاهی در جنگل‌های ارسباران - پذیرفته شده در 1401/11/3
سجاد قنبری، عایشه اسماعیلی*
XML بررسی پوشش درختی، جانوری، ادافیکی و برخی ویژگی‌های مرفولوژیک درختان دامنه مرداب خضر نبی در نیمور نوشهر - پذیرفته شده در 1401/11/3
محمدپارسا رحیمی سیاهگورابی، علی کیالاشکی*، عیسی متاجی امیررود، مجید اسحق نیموری
XML مدل‌سازی بازسازی پوشش گیاهی بعد از وقوع حریق با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و محیطی در اکوسیستم جنگلی زاگرس، ایلام - پذیرفته شده در 1401/7/25
مهدی حیدری*، سعیده کریمی، جواد میرزایی، امید کرمی، امیر موسوی
XML رابطه شدت و مدت بارندگی و تولید رسوب از جوی‌های کناری تحت تیمارهای حفاظت خاک جاده های جنگلی - پذیرفته شده در 1401/7/25
ایوب رضایی مطلق*، غفار یلمه، آیدین پارساخو، واحدبردی شیخ، جهانگیر محمدی
XML بررسی وضعیت عناصر غذایی گونه‌های درختی در جنگلداری شهری (منطقه مورد مطالعه: بوستان های شهر تهران) - پذیرفته شده در 1401/7/25
فرهاد قاسمی آقباش*، اکرم آقایی، دلبر قنبری
XML تهیه نقشه روشنه تاجی جنگل‌کاری‌های سوزنی‌برگان با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعه موردی: بخشی از جنگل‌کاری‌های منطقه عرب داغ گلستان) - پذیرفته شده در 1401/4/22
زینب خلیلی*، اصغر فلاح، شعبان شتایی
XML بررسی تغییرات اقلیمی بر ساختار و زوال بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در بوم‌سازگان زاگرس (مورد پژوهی: جنگل‌های شهرستان گیلانغرب) - پذیرفته شده در 1401/2/11
محسن جوانمیری پور*، جبار ولی پور، علی حسن زاده
XML بررسی عملکرد سناریوهای اقلیمی در مدل سطح مقطع درختان (مطالعه موردی: جنگل فریم) - پذیرفته شده در 1401/1/24
سیده کوثر حمیدی*، اصغر فلاح
XML بررسی اثر خشکه‌دارها بر روند تغییرات ذخیره کربن خاک در امتداد گرادیان ارتفاعی جنگل‌های بلوط غرب (مطالعه موردی: جنگل قلاجه) - پذیرفته شده در 1400/7/17
علی سروآزاد، اصغر فلاح*، علی اصغر واحدی
XML شناسایی و بومی سازی معیارها و شاخص های بوم گردی روستایی در نواحی جنگلی شمال ایران - پذیرفته شده در 1399/6/23
حسن جلیلی اصل*، اصغر فلاح، جعفر اولادی، ساره حسینی
XML تأثیر اندازه روشنه بر کمیت و کیفیت زادآوری گونه راش شرقی در جنگل الندان ساری - پذیرفته شده و آماده برای انتشار در 1397/6/3
محمد حسن دادخواه، محمدرضا پورمجیدیان*، اصغر فلاح، محمد امینی
XML بررسی روشهای نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد تراکم گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) - منتشرشده در 1396/8/23
رضاحسین حیدری*، محبوبه غلامی، سیدمحمد معصومی
XML بررسی پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس نهال‌های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان - منتشرشده در 1396/6/14
عبداله رستم آبادی*، حمید جلیلوند، قربانعلی نعمت زاده، مسعود گودرزی، احسان صیاد
XML ویژگی‌های ساختاری روشنه‌ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده‌های راش در جنگل‌های اسالم - منتشرشده در 1396/9/13
زینب پورقلی*، کیومرث سفیدی، خسرو ثاقب طالبی، فرشاد کیوان بهجو
XML مقایسه تغییرات پرولین، آنتوسیانین، لیگنین و برخی از شاخص‌های فتوسنتزی در نتیجه ایجاد گال در جنگل‌های زاگرس میانی - منتشرشده در 1396/10/23
شهرام مهدی کرمی*، اکرم احمدی، ضیاءالدین باده یان، زینب بارانی بیرانوند
XML بررسی مقایسه ای جنگلکاری های چنار و کبوده در مجاورت سد زاینده رود اصفهان - منتشرشده در 1396/5/30
بهمن کیانی*، حسین نادی
XML ارزیابی مکانی ویژگی‌های ساختاری جنگل در جنگل‌های زاگرس (جنگلهای گهواره، کرمانشاه) - منتشرشده در 1396/6/19
زهرا احمدیان، شایسته غلامی*، احسان صیاد، مجتبی تاسه
XML بررسی ویژگیهای مورفولوژیک درختان کهنسال در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: جنگلهای استان ایلام) - منتشرشده در 1396/11/16
احمد حسینی*، ایاد اعظمی
XML تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمانهای مختلف پس از آتش-سوزی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های پاوه) - منتشرشده در 1396/10/23
مصطفی صادقی فر، مرتضی پوررضا، علی بهشتی آل آقا*
XML فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک رویشگاه های شب خسب در جنگل های استان مازندران - منتشرشده در 1396/8/23
صالح سخاوت، امید اسماعیل زاده*، حامد اسدی
XML برآورد میزان زیتوده و ذخیره کربن روی زمینی در جنگلکاری شهری با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای - منتشرشده در 1396/9/4
حسین میررجبی*، جعفر اولادی، اسدالله متاجی
XML ارتباط بین شدت آلودگی به Loranthus europaeus Jacq. با برخی ویژگی‌های کمی و جذب عناصر غذایی در درختان بلوط ایرانی (مطالعه موردی: منطقه بانکول در استان ایلام) - منتشرشده در 1396/8/23
علی رستمی*، زهرا شیخی
XML اثر تناوب بهره‌برداری سقز بر زادآوری طبیعی درختان بنه - منتشرشده در 1396/7/4
علی مهدوی*، طاهر کرمی، رضا اخوان
XML تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه های کمی و کیفی گونه پلت (مطالعه موردی: سری برنجستانک) - منتشرشده در 1396/6/11
مصطفی مسلمی سید محله*، علی کیالاشکی، هاتف پری نژاد، سیده کوثر حمیدی
XML تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردی : بخش جوجاده جنگل فریم) - منتشرشده در 1395/12/23
سیده کوثر حمیدی*، اصغر فلاح، محمود بیات
XML ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با عوامل محیطی و خصوصیات جنگل شناسی (منطقه مورد مطالعه: حفاظت شده دنا) - منتشرشده در 1395/12/23
بهمن امیراحمدی، رقیه ذوالفقاری*، محمدرضا میرزایی
XML واکنش‌های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش‌تیمار بذر، خراش‌دهی و تیمارهای شیمیایی - منتشرشده در 1396/4/18
میلاد چراغی، جواد عرفانی مقدم*، علی اشرف مهرابی
XML مدلسازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی‌توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره - منتشرشده در 1395/10/19
علی افرونده، بهمن کیانی*، پدرام عطارد
XML مقایسه عناصر غذایی پر مصرف خاک در توده‌های جنگل‌کاری در مرکز بذر جنگلی خزر - منتشرشده در 1396/5/23
معصومه سلیمانی رحیم آبادی*، مسلم اکبری نیا، یحیی کوچ
XML اثر مدیریت جنگل بر نرخ خالص معدنی‌شدن نیتروژن خاک در تیپ راش-ممرز - منتشرشده در 1396/1/21
شهره کاظمی، سید محمد حجتی*، اصغر فلاح، کامبیز براری
XML اثرات بوم شناختی جاده های جنگلی بر برخی متغیرهای رویشی و خاکی ذخیره گاه جنگلی بادام کوهی Amygdalusscoparia Spach)) بخش زرین آباد دهلران - منتشرشده در 1395/10/5
بتول ملکی، فرهاد قاسمی آقباش*
XML مقایسه اثر دما و تابش بر رشد قطری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در محدوده جنگلی آستارا با استفاده از روش گاهشناسی درختی - منتشرشده در 1394/11/14
بفرین معروفی اقدم*، جواد ترکمن، مهرداد قدس خواه، سرخوش کرم زاده، مرضیه احمدی
XML انتخاب بافت گیاهی مناسب و شرایط بهینه نگهداری آن جهت مطالعات آنزیمی روی پایه‌های پلت (Acer velutinum Boiss.) - منتشرشده در 1395/8/19
مجید الدغی*، کامبیز اسپهبدی، اعظم سلیمی، رقیه خاکسار
XML ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba وPopulus nigra به‌منظور معرفی صفات مرتبط با تولید - منتشرشده در 1394/9/9
افروز علی محمدی*، فرهاد اسدی، سیدرضا طبایی عقدایی
XML برآورد تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD - منتشرشده در 1395/10/19
وحید میرزایی زاده، مریم نیک نژاد*، سید محمد حجتی
XML ارتباط ماکروفون خاک با گونه‌های درختی گز و پده در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان - منتشرشده در 1394/1/31
محمدرضا عسکرپور، احسان صیاد*، حمید طالشی
XML مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی (دما و بارندگی) بر پهنای دوایر سالیانه کاج بروسیا Pinus brutia در استان لرستان - منتشرشده در 1394/5/5
عصمت اوستاخ، جواد سوسنی*، بابک پیله ور، لادن پورسرتیپ، سمانه موسوی
XML بررسی رابطه کمی وکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ‌های مختلف راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سوردار انارستان مازندران) - منتشرشده در 1393/11/11
علیرضا اسلامی*، فرهنگ جعفری، مجید حسنی
XML استفاده از (AHP) و (TOPSIS) در انتخاب بهترین گونه به منظور جنگل‌کاری در جنگل‌های زاگرس جنوبی - منتشرشده در 1394/5/5
مریم فضل الهی محمدی، اکبر نجفی، اعظم سلیمانی*، اصغر سپهوند
XML کاربرد مدل تلفیقی سلو‌‌ل‌های ‌خودکار و زنجیرۀ مارکوف در شبیه‌سازی الگوی مکانی- زمانی تغییر پوشش جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی – استان ایلام) - منتشرشده در 1393/11/11
وحید میرزایی‌زاده، علی مهدوی*، عبدالعلی کرمشاهی، علی اکبر جعفرزاده
XML جداسازی و شناسایی عامل بیماری لکه قیری درختان افرا پلت در جنگل آموزشی و پژهشی دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1393/2/10
شهرام مهدی کرمی*، محمدرضا کاوسی، اکرم احمدی
XML ارزیابی چندمعیاره اراضی به منظور توسعه طبیعت گردی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد، لرستان) - منتشرشده در 1393/1/18
علی مهدوی، مریم نیک نژاد*، امید کرمی
XML تأثیر اندازه روشنه‌های حاصل از برش تک‌گزینی بر‌ تنوع گونه‌های علفی در جنگلهای کوهستانی شمال کشور، مطالعه موردی: راشستانهای لومیر اسالم - منتشرشده در 1393/2/14
نازنین همرنگ*، حسن پوربابائی، مهرداد نیکوی
XML بررسی تاثیر برخی عوامل اکولوژیک بر گسترش رویشگاه های گونه "مورد" در استان لرستان - منتشرشده در 1392/11/27
زهرا میرآزادی، بابک پیله ور*
XML اثر پیش‌تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه زنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) - منتشرشده در 1393/6/4
مسعود طبری کوچکسرایی*، ناصر نوروزی هارونی
XML ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاههای راش، توسکا و توده دست‌کاشت نوئل منطقه لاجیم. - منتشرشده در 1393/2/7
فرهاد قاسمی آقباش*، غلامعلی جلالی، وحید حسینی، محسن حسینی
XML بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های کاج سیاه، کاج تهران و سرو نقره‌ای - منتشرشده در 1393/6/4
سمیه حسینی، وحید حسینی*
XML بررسی برازش مشخصه های رویشی درختان بلوط (Quercus castaneifolia C.A.Mey.)با مدلهای توزیع احتمال (مطالعه موردی: جنگلهای سیاهکش استان گیلان) - منتشرشده در 1393/6/4
مظفر فلاح چای*
XML بررسی اکولوژیک گونه داغداغان در جنگلهای غرب گیلان، ( مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان) - منتشرشده در 1394/5/4
حسن پوربابائی*، جواد صادق کوهستانی، محمد نقی عادل
XML مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشت خالص و آمیخته‌ی صنوبر و بادام زمینی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات زراعی فخرآباد لشت نشاء) - منتشرشده در 1396/6/19
آرزو صادقی، علی صالحی*، عبدالله موسوی
XML اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک - منتشرشده در 1392/4/11
یحیی کوچ*، سید محسن حسینی، جهانگرد محمدی
XML نوع پرستار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: پارک ملی خجیر) - منتشرشده در 1392/6/2
جلال باقری، علی صالحی*، کامبیز طاهری آبکنار
XML بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری 2 - منتشرشده در 1393/4/10
رامین نقدی*، مهدی حیدری
XML مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران - منتشرشده در 1392/6/2
پریسا پناهی*، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد
XML تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص‌های مهم توده‌های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان - منتشرشده در 1392/3/11
ایرج حسن زاد ناورودی*، سیدحسین سیدزاده
XML تعیین رویش حجمی توده‎های جنگل در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا - منتشرشده در 1392/6/2
نیشتمان حاتمی*، حشمت االه حیدری
XML برآورد ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازی رگرسیونی - منتشرشده در 1395/8/26
سعید نبوی*، فرشاد کیوان بهجو
XML بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم - منتشرشده در 1392/3/1
مهرداد نیکوی*، رامین نقدی، بهزاد بخشنده، حمید عموزاده
XML مدلسازی تخریب گستره جنگل با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقتصادی- اجتماعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه جنگلی کاکارضای خرم آباد) - منتشرشده در 1393/8/21
الهام مسروری*، شعبان شتایی، محمدهادی معیری، جواد سوسنی
XML بررسی ویژگی‌های درختان جنگلی میزبان قارچ‌های طاقچه‌ای در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان - منتشرشده در 1392/3/1
محمد رستمیان*، محمد رضا کاوسی، شعبان شتایی، علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بوم‏شناسی جنگل‏های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Ecology of Iranian Forest

Designed & Developed by : Yektaweb